Hexagon släpper QUINDOS 2019.2

QUINDOS förbättrar sin support med två huvudversioner per år och det nya alternativet VCMM II för att verifiera funktionsspecifik mätosäkerhet

17 juli 2019

Hexagon Manufacturing Intelligence har lanserat den andra versionen av QUINDOS 2019, en kraftfull programvara för speciella geometrier och den mest flexibla paketlösningen för alltifrån standardinspektioner till framdrivningssystem.

Versionen 2019.2 innehåller alternativet QUINDOS Virtual CMM – VCMM II för bestämning av den specifika mätosäkerheten hos testfunktioner. Modellen som är verifierad av Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) är baserad på de senaste matematiska modellerna och tekniska standarderna. Påverkansfaktorer och deras korrelationer kan bestämmas automatiskt för varje mätning med hjälp av datorbaserad simulering enligt VDI/VDE 2617 blad 7 – antingen i en maskininställning med fjärrmiljö eller på en separat simuleringsdator. Antalet simuleringskörningar och tidsinställning för simuleringen kan justeras utifrån den enskilda mätuppgiften i syfte att kunna reagera på ett flexibelt sätt vid olika krav på precision och effektivitet.

Denna QUINDOS-lösning erbjuder ett strukturerat användargränssnitt som guidar användaren genom alla relevanta steg, från bestämning av uppgift till slutrapport. Mätosäkerheten kan visas som ett enskilt värde för varje funktion i rapporten, även grafiskt. Den grafiska utdatan kan differentieras för inkommande och utgående inspektion, eller enligt den konventionella QUINDOS-grafiken.

Bestämning av offset för slip-/skärverktyg har lagts till bland lösningarna för kuggskärningsverktyg. Alternativet kan användas för att bestämma korrektionsvärden för skärning/slipning i tillverkningsprocessen baserat på utvärderingen av normal, lateral och radiell offset.

QUINDOS 2019 innehåller också en lösning för att inspektera slipningsstrategi för brotschar (DIN 1415) med ringspår. Mjukvaran utvärderar lutningen hos den gradvis avsmalnande tandformen i riktning mot framsidan. Tryckspänning som utövas på materialet och som kan leda till att det går sönder kan upptäckas och reduceras genom inspektion av den fria ytan. Hirth-alternativet har även uppdaterats i enlighet med de senaste riktlinjerna VW PV 5316.

QUINDOS innehåller nu också ytterligare utvärdering för kugghjul med en ny grafisk rapport. Allt-i-ett-diagrammet visar grafiskt utvärderingarna av ett kugghjuls spiral och profil i ett komprimerat format. Dessutom har mått över 3 kulor lagts till i listan över särskilda mätningar.

”QUINDOS – specialisten för applikationsorienterade lösningar har fått uppdaterade moduler i enlighet med de senaste standarderna vilket ger ännu större tillit till mätkvaliteten,” säger Karin Schneider, produktchef för QUINDOS. ”I framtiden kommer flera nya standarder att integreras i baspaketet inom området GD&T. Integreringen av DIN 14405-1:2016 och utvecklingen av de senaste kommandona för utvärdering av linje- och ytprofiler (ISO 1101:2017 & ISO 1600:2017) är bara början.”

 
Om Hexagon Manufacturing Intelligence

Tillsammans med Hexagon Manufacturing Intelligence kan industriella tillverkare utveckla banbrytande teknik som sedan används för att skapa revolutionerande produkter. Som ledande specialist på metrologi- och tillverkningslösningar har vi expertkunskaper inom Sensing, Thinking, Acting - det vill säga insamling, analys och aktiv användning av mätdata. Vi ger våra kunder förtroendet att öka produktionshastigheten och accelerera produktiviteten samtidigt som kvaliteten på produkterna blir högre.

Med ett nätverk av lokala servicecentra, produktionsanläggningar och handelsverksamhet på fem kontinenter formar vi smarta förändringar inom tillverkningsindustrin och skapar en värld där kvaliteten ökar produktiviteten. 

Hexagon Manufacturing Intelligence ingår i Hexagon som är en ledande leverantör av informationsteknik för ökad kvalitet och produktivitet inom geospatiala och industriella verksamheter.

Hexagons lösningar integrerar sensorer, programvara, domänkunskap och kundernas arbetsflöden till intelligenta ekosystem med information som kan vara åtgärdsgrundande, automatisera processer och öka produktiviteten. De används inom en rad viktiga branscher. 

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har över 18 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning på ca 3,8 miljarder EUR. Läs mer på hexagon.com.

Kontakta oss

Hexagon Manufacturing Intelligence
Besöksadress
Filargatan 3
SE-632 29
Postadress
SE-631 81 
Eskilstuna
Sverige

Hexagon Manufacturing Intelligence
Ruskvädersgatan 8
SE-418 34
Göteborg
Sverige

Växel: +46 16 160800 
Hårdvarusupport:
+46 16 160803
Mjukvarusupport: +46 16 160813
Mättjänst: +46 16 160814
Försäljning: +46 16 160801
Utbildning: +46 16 160805


Försäljning Tjänster

Nyheter i QUINDOS 2019.2

QUINDOS 2019.2 är den senaste versionen av Hexagons världsledande analysprogramvara för många typer av koordinatmätmaskiner (CMM) och olikartade...