Hexagon lanserar ny version av HxGN SMART Quality

Den senaste utgåvan erbjuder förbättrad arbetsflödeskapacitet och hanteringsverktyg för utrustningseffektivitet

12 juni 2018
HxGN SMART Quality

Hexagon Manufacturing Intelligence lanserade idag en ny utgåva av HxGN SMART Quality, en programvara för hantering av kvalitetsdata och mätresurser online. Det är en IT-lösning för företag, som har utformats för att hjälpa tillverkare utnyttja aggregerad kvalitetsdata för att erhålla underlag för beslutsfattande och insikter för processoptimering. Genom att tillhandahålla en enda plattform för hantering av produktkvalitet och mätresurser kan HxGN SMART Quality sammanställa data från vitt skilda system från flera olika platser för att ge ett företag en bred uppfattning om kvaliteten. Den senaste versionen innehåller nya möjligheter för tillverkare att förbättra utrustningseffektivitet, utvärdera kapaciteten inom tillverkningsprocessen och hantera dokument och arbetsflöden på ett effektivt sätt.

Den nya utgåvan av HxGN SMART Quality erbjuder funktionen OEE (Overall Equipment Effectiveness) för alla maskiner anslutna till HxGN SMART Quality, så att tillverkare kan utvärdera och jämföra utrustningens totala effektivitet med hjälp av en mätstandard. Genom att tillhandahålla kunskap om både tillgänglighet och prestanda stödjer den rotorsaksanalys för undersökning av avvikelser på en enskild del av utrustningen, i linje med TPM (Total Productive Maintenance)-principer. Förbättringar av programvarans verktygsset för hantering av dokument och arbetsflöde gör det möjligt för tillverkare att skapa robusta processer för mätning och minimerar risken för vanliga operativa fel. Användargränssnittet har också förbättrats med en individuellt konfigurerbar instrumentpanel, medan användarvänlig funktionalitet som t.ex. förmågan att visa instruktioner för infästning av delar med INSPECT hjälper till att förenkla driften på verkstadsgolvet. Den statistiska processkontrollen hos HxGN SMART Quality har getts ett lyft genom Q-DAS Monitoring, vilket möjliggör visualisering av mät- och processdata i så gott som realtid. Programvarans anseende vad gäller anslutningsuppgifter har förstärkts ytterligare genom förmågan att samverka direkt med Heidenhains CNC styrsystem, vilket erbjuder nya möjligheter för datautbyte med produktionsutrustning.

”HxGN SMART Quality skapades för att ta itu med underutnyttjandet av kvalitetsdata inom tillverkningsprocessen genom att koppla ihop utrustning och automatiskt aggregera och strukturera data i ett standardformat så att den kan användas för förbättringar,” säger Benjamin Bickel, produktchef för HxGN SMART Quality. ”I denna utgåva har vi verkligen fokuserat på utrustningseffektivitet med nya verktyg för resurshantering utformade för att utvärdera och förbättra utnyttjande och prestanda mot bakgrund av yttre förhållanden. I anknytning till programvarans kraftfulla verktygsset för kapabilitetsstudier av tillverkningsprocessen ger denna nya funktionalitet stor utdelning för tillverkare som behöver förenkla processer för att fortsätta vara konkurrenskraftiga.”

Den senaste utgåvan av HxGN SMART Quality finns i handeln överallt i världen från och med idag. Besökare till HxGN LIVE, Hexagons förstklassiga tvärindustriella teknologikonferens, kan ta del av den nya versionen i programmet Tech Highlights. Du kan få mer information hos din lokala försäljare eller representant för Hexagon.

Om Hexagon Manufacturing Intelligence

Tillsammans med Hexagon Manufacturing Intelligence kan industriella tillverkare utveckla banbrytande teknik som sedan används för att skapa revolutionerande produkter. Som ledande specialist på metrologi- och tillverkningslösningar har vi expertkunskaper inom Sensing, Thinking, Acting - det vill säga insamling, analys och aktiv användning av mätdata. Vi ger våra kunder förtroendet att öka produktionshastigheten och accelerera produktiviteten samtidigt som kvaliteten på produkterna blir högre.

Med ett nätverk av lokala servicecentra, produktionsanläggningar och handelsverksamhet på fem kontinenter formar vi smarta förändringar inom tillverkningsindustrin och skapar en värld där kvaliteten ökar produktiviteten. 

Hexagon Manufacturing Intelligence ingår i Hexagon som är en ledande leverantör av informationsteknik för ökad kvalitet och produktivitet inom geospatiala och industriella verksamheter.

Hexagons lösningar integrerar sensorer, programvara, domänkunskap och kundernas arbetsflöden till intelligenta ekosystem med information som kan vara åtgärdsgrundande, automatisera processer och öka produktiviteten. De används inom en rad viktiga branscher. 

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har över 18 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning på ca 3,8 miljarder EUR. Läs mer på hexagon.com.

Kontakta oss

Hexagon Manufacturing Intelligence
Besöksadress
Filargatan 3
SE-632 29
Postadress
SE-631 81 
Eskilstuna
Sverige

Hexagon Manufacturing Intelligence
Ruskvädersgatan 8
SE-418 34
Göteborg
Sverige

Växel: +46 16 160800 
Hårdvarusupport:
+46 16 160803
Mjukvarusupport: +46 16 160813
Mättjänst: +46 16 160814
Försäljning: +46 16 160801
Utbildning: +46 16 160805


Försäljning Tjänster