Nytt specialutvecklat kabinett för inbyggnad av koordinatmätmaskinen TIGO SF

Hexagon Manufacturing Intelligence förbättrar CMM för verkstadsgolvet med TIBOX Ultra-Protective Cell

14 april 2016

Hexagon Manufacturing Intelligence har lanserat ett specialutvecklat skyddskabinett för koordinatmätmaskinen (CMM) TIGO SF; en maskin anpassad för verkstadsgolvet. Med TIBOX förbättras skyddet för system som drivs i de mest extrema verkstadsmiljöerna – det skyddar mot damm, luftburna förorenande ämnen, oljepartiklar och andra föroreningar i tillverkningsmiljön.

TIBOX är särskilt utformad för att skydda maskinen och samtidigt bevara den goda tillgänglighet som möjliggörs genom den utskjutande designen hos TIGO SF. Kabinettet ger ett fullständigt skydd utan att maskinen tar upp särskilt mycket mer utrymme. Tack vare de transparenta panelerna går det att göra visuella kontroller ur alla vinklar, och användarna har fullständig åtkomst till mätvolymen genom öppningarna som finns på tre sidor. Den integrerade belysningen är praktisk för operatörer som arbetar i mörka eller föränderliga ljusförhållanden, och med tillvalet Signal Tower kan användaren övervaka maskinstatusen från långt avstånd.

Med TIBOX får användaren även enkel åtkomst till maskinen vid både rutinartat och mer avancerat underhållsarbete. Den är helt kompatibelt med fästena för den integrerade skärmen och knappsatsen på TIGO SF, och jogbox-enheten är placerad i en praktisk position så att maskinergonomin och användarinteraktionen inte påverkas av det extra skyddet.

"Den karaktäristiska designen hos TIGO SF gör den väl lämpad för kontroller av små och medelstora delar på verkstadsgolvet", säger Anna Maria Izzi, Product Manager vid Hexagon Manufacturing Intelligence. "När vi skapade TIBOX fokuserade vi på att öka skyddet för TIGO SF utan att fördelarna med den här designen gick förlorade. Även om själva maskinen är mer än tillräckligt robust för vanliga förhållanden på ett verkstadsgolv så är TIBOX ett fantastiskt tillval för användare som arbetar i extrema miljöer, för de som vill förlänga sina vanliga underhållsintervaller och för de företag vars standardförfaranden kräver att de använder ett kabinett."

Från och med nu kan TIBOX beställas som tillval över hela världen vid alla nya beställningar av TIGO SF, eller som modifieringssystem för installerade enheter. Du kan få mer information hos din lokala försäljare eller representant för Hexagon.

Om Hexagon Manufacturing Intelligence

Tillsammans med Hexagon Manufacturing Intelligence kan industriella tillverkare utveckla banbrytande teknik som sedan används för att skapa revolutionerande produkter. Som ledande specialist på metrologi- och tillverkningslösningar har vi expertkunskaper inom Sensing, Thinking, Acting - det vill säga insamling, analys och aktiv användning av mätdata. Vi ger våra kunder förtroendet att öka produktionshastigheten och accelerera produktiviteten samtidigt som kvaliteten på produkterna blir högre.

Med ett nätverk av lokala servicecentra, produktionsanläggningar och handelsverksamhet på fem kontinenter formar vi smarta förändringar inom tillverkningsindustrin och skapar en värld där kvaliteten ökar produktiviteten. 

Hexagon Manufacturing Intelligence ingår i Hexagon som är en ledande leverantör av informationsteknik för ökad kvalitet och produktivitet inom geospatiala och industriella verksamheter.

Hexagons lösningar integrerar sensorer, programvara, domänkunskap och kundernas arbetsflöden till intelligenta ekosystem med information som kan vara åtgärdsgrundande, automatisera processer och öka produktiviteten. De används inom en rad viktiga branscher. 

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har över 18 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning på ca 3,8 miljarder EUR. Läs mer på hexagon.com.

Kontakta oss

Hexagon Manufacturing Intelligence
Besöksadress
Filargatan 3
SE-632 29
Postadress
SE-631 81 
Eskilstuna
Sverige

Hexagon Manufacturing Intelligence
Ruskvädersgatan 8
SE-418 34
Göteborg
Sverige

Växel: +46 16 160800 
Hårdvarusupport:
+46 16 160803
Mjukvarusupport: +46 16 160813
Mättjänst: +46 16 160814
Försäljning: +46 16 160801
Utbildning: +46 16 160805


Försäljning Tjänster