Mångfald och inkludering

Skapandet av en varierande personalstyrka med en inkluderande företagskultur är en av grundbultarna i vår vision för företaget och världen

Diversity_and_Inclusion_Pod_800x428

På Hexagon Manufacturing Intelligence ägnar vi oss åt potential. Detta gäller inte bara det sätt som våra produkter påverkar världen; det handlar även om våra anställda. Vi vill säkerställa att varje individ på vårt företag uppnår sin fulla potential. Det är själva kärnan i vår filosofi och praxis inom professionell utveckling: att hjälpa anställda komma dit de vill och att vara där de vill vara.

Varje individs karriärutveckling drivs av deras val, engagemang och förtjänster i egenskap av medlem i vårt team. Vår syn på mångfald och inkludering syftar till att säkerställa att varje anställd är fri att vara sig själv och sitt bästa jag varje dag under hela sin karriär hos Hexagon. 

Mångfald handlar om att förstå olikheter mellan individer och att värna om det faktum att olika bakgrunder, erfarenheter och färdigheter kan bidra till en mer produktiv och harmonisk arbetsplats. Mångfald leder till nya idéer och säkerställer att vi inte alla tänker på samma sätt utan kan ta del av flera perspektiv. 
För oss innebär inkludering skapandet av en stöttande arbetsmiljö genom att underlätta deltagande och att få anställda att känna sig värdefulla och trygga när det kommer till deras prestationer.

Alla anställda har rätt till likabehandling och att slippa diskriminering och trakasserier, oavsett kön, religion eller trosuppfattning, ålder, civilstånd, graviditet och moderskap, sexualitet, funktionsnedsättning eller medicinsk status samt hudfärg, nationalitet eller etnicitet. Detta uppmärksammas under hela rekryterings- och urvalsprocessen, varje medarbetares individuella karriärutveckling och i alla andra delar av företagets hantering och verksamhet.

Vi garanterar att vår organisation är fri från diskriminering och främjar inkludering genom att:

  • Eftersträva mångfald i rekryteringsprocessen
  • Erkänna särskilda helgdagar och evenemang 
  • Erbjuda utbildning i interkulturell medvetenhet för att främja kommunikationen mellan våra globala team
  • Skapa tillgängliga arbetsplatser för personer med funktionsnedsättning
  • Garantera att alla får komma till tals – varje medarbetare har möjlighet att kontakta vd:n och ställa en fråga inför varje kvartalsrapport
  • Aktivt främja mångfald inom och utanför företaget som ett sätt att driva lönsamhet och innovativt tänkande 
  • Se positivt på begäran om flexibla arbetstider och arbetsdelning
  • Erkänna och kultivera alla personers olikheter och unika bidrag, samtidigt som Hexagon förenar alla anställda genom en gemensam röst