Produktion

Se till att konstruktionssyftet bibehålls genom hela produktionscykeln för att förbättra produktivitet och hela tiden leverera komponenter av hög kvalitet.

Produktion är det steg i tillverkningsprocessen då design blir verklighet. Oavsett om det handlar om bearbetning med maskin, gjutning, skulptering, hopfogning eller 3D-printing, eller en kombination av flera processer, är det på verkstadsgolvet som komponenter tar form. Det är den fas i tillverkningsprocessen där produktivitet verkligen spelar roll; effektivitet och produktionstakt är fundamentalt för att förbli konkurrenskraftig; kostnader måste kontrolleras och driftstopp undvikas. Det är vid produktion som produktkvalitet huggs i sten, metall, trä eller komposit – vilket material du än använder – och strävan efter att tillverka ”rätt första gången” har allt högre prioritet.

Tillverkning av kvalitetsprodukter kräver programvara utvecklad för den aktuella uppgiften. Programvaruportföljen hos Hexagon Manufacturing Intelligence inkluderar specialiserade paket för att generera, hantera och optimera verktygsvägar i en rad olika industri- och materialtillämpningar. Våra programvarulösningar tar sig an de krav som gäller inom branscher som verktygstillverkning, produktionsteknik, plåtbearbetning, metalltillverkning samt sten- och träindustrin. Trots dessa olika tillämpningar har våra programvarulösningar ett gemensamt fokus på att driva tillverkningseffektivitet och tillföra mervärde till verksamheten.

Hexagon stöder produktionsingenjörer och tekniker med ett stort utbud av datorstödd designprogramvara och datorstödd tillverkningsprogramvara (CAD CAM) som ger användare möjlighet att producera kvalitetsdelar. Kvalitet i produktionsfasen säkerställer att konstruktionssyftet bibehålls under hela produktionsprocessen och produktens livstid, med kostnadshantering och förbättring av produktivitet. Våra CAD CAM-lösningar används av tillverkare över hela världen för att programmera CNC-maskinverktyg och utföra tillverkningsprocesser enligt plan, oavsett om det gäller produktion av prototyper, färdiga produkter eller produktionsserier. 

CAD CAM-programvara från Hexagon ger inte bara kunder en trygghet i att deras tillverkningsprocesser producerar kvalitet, utan erbjuder även en plattform för användare att maximera sin potential. Våra produkter är designade för flexibilitet och kan integreras efter rådgörande för att ge kunder den rätta lösningen för just deras behov. 

Hexagons programverktyg för produktion omfattar hög tillverkningsstandard, förbättrar processeffektivitet och säkerställer tillförlitlig leverans av kvalitetsprodukter.

Få mer information