Metrologi

Fånga reella kvalitetsdata för mätning, positionering och inspektion, och använd beslutsgrundande information hämtad genom analys av resultaten för att förbättra tillverkningsprocesser.

Mätteknikens roll inom tillverkningsprocessen har länge förknippats med kvalitetssäkring – en efterproduktionskontroll där måtten av en tillverkad del jämförs med specifikationerna. Resultaten visade antingen att delen var klar att levereras, eller att den inte höll måttet och, i bästa fall, behövde omarbetas, eller att den, i värsta fall, var tvungen att skrotas helt och hållet. Mätteknik var ett nödvändigt ont; kvalitet var ett hinder för produktivitet.

Men kvalitetsdata ger tillverkare långt fler möjligheter än bara kontroll av komponenter. Kvalitetsavdelningens funktion bör inte vara att finna fel. Genom att analysera kvalitetsdata till dess fulla potential kan kvalitetsavdelningen påverka beslutsfattande såväl uppströms som nedströms. Den kan hjälpa andra intressenter inom tillverkningsprocessen att säkerställa att kvalitet löper genom produktens hela livscykel. Den kan vara arkitekten bakom kvalitetsdesign, kvalitetsproduktion och kvalitetsresultat.

Mätsystem från Hexagon Manufacturing Intelligence fångar kvalitetsdata för mätning, positionering och inspektion. Det är nyckelbron mellan den verkliga och den virtuella världen, och flyttar reell data in i den digitala domänen. Vår teknik hjälper tillverkare att skapa nya mekanismer för att utnyttja denna data mer effektivt – den används för att påverka design- och ingenjörsprocesser och för att tillhandahålla återkoppling till produktionsprocessen. Vår mätassisterade produktionsteknik är av högsta kvalitet, och vi fortsätter att ta fram nyheter i riktning mot fler återkopplingstillämpningar i realtid.

Hexagon har en stolt historia inom metrologi och levererar noggrannhet och precision från kvalitetsrummet till verkstadsgolvet. Vårt forsknings- och utvecklingsteam ägnar sig helhjärtat åt att utveckla nya mätsystem inom en teknikportfölj som rymmer både handverktyg, koordinatmätmaskiner (CMM), portabla mätarmar, lasertrackers och optiska 3D-scanners, samt mätprogramvara och lösningar inom statistisk processtyrning (SPC). Vi sätter trenderna inom kvalitetsinspektionsteknik: från kontakt till beröringsfri mätning; från offline till integrerad; från manuell till automatiserad. Och genom att använda våra lösningar med mätsystem och mätprogram parallellt med tillverkningsrelaterad informationsteknik från den vidare produktlivscykeln, skapar vi nya definitioner för metrologi och kvalitetsavdelningen, och utvecklar processer i vilka kvalitet driver produktivitet.

Mätsystem

Mätprogramvara

Programvara för statistisk processtyrning (SPC)