Ompröva kvalitet

Ompröva kvalitet inom design och ingenjörskonst, produktion samt metrologi med Hexagon Manufacturing Intelligence.

Tillverkning med kvalitet under produktens livscykel

I vår konsumentdrivna värld kan framgång hänga på ”upplevd kvalitet” – kundens bild av produkterna som de inhandlar. Större varumärken marknadsför aktivt sin kvalitetsimage och kräver att deras fabriker och leverantörer lever upp till deras kunders förväntningar. Kort sagt, om du arbetar inom tillverkning är kvalitet din angelägenhet.

Men vem ansvarar för kvaliteten hos de produkter som du producerar? Är det mätexperterna på kvalitetsavdelningen? Teamet som ansvarar för produktionsprocessen? Kanske är det de designer och ingenjörer som kom på idén till att börja med?

Tror du att ansvaret för kvalitet ligger på en enda avdelning? Tänk om.

På Hexagon Manufacturing Intelligence anser vi att alla intressenter har ett gemensamt ansvar för kvaliteten under produktens livscykel. Varje person på varje avdelning som interagerar med en komponent under dess resa från designstadiet till verklig produkt kan påverka kvaliteten. Våra lösningar gör det möjligt för dig att ompröva kvalitet på din avdelning och att samarbeta med dina kolleger på plats och runt om i världen för att designa och utforma, producera och mäta kvalitet – och säkerställa att du levererar kvalitet till dina kunder.

Design och ingenjörskonst

Inkorporera kvalitet inom design och ingenjörskonst för att säkerställa komponenternas producerbarhet och produktivitet nedströms i tillverkningen.

Produktion

Se till att konstruktionssyftet bibehålls genom hela produktionscykeln för att förbättra produktivitet och hela tiden leverera komponenter av hög...

Metrologi

Fånga reella kvalitetsdata för mätning, positionering och inspektion, och använd beslutsgrundande information hämtad genom analys av resultaten...

Ta ansvar för kvalitet

Upptäck hur kunder till Hexagon Manufacturing Intelligence införlivar kvalitet i varje steg av tillverkningsprocessen och se varför kvalitet driver produktivitet. 

Designa kvalitet

Få reda på hur simulering av en additiv tillverkningsprocess hjälpte forskare vid projektet LightHinge+ att designa ett innovativt och lättviktigt...

Producera kvalitet

Se hur CAM-programmerad maskinteknik optimerade kvalitet och produktionstakt hos Audi Toolmaking, och därigenom minskade processtiderna för verktyg som...

Mät kvalitet

Läs om hur Triumph Gear hanterar kvaliteten av omkring 500 olika slags flygkomponenter med toleranser så små som 25 mikrometer.

Kontakta oss

Hexagon Manufacturing Intelligence
Besöksadress
Filargatan 3
SE-632 29
Postadress
SE-631 81 
Eskilstuna
Sverige

Hexagon Manufacturing Intelligence
Ruskvädersgatan 8
SE-418 34
Göteborg
Sverige

Växel: +46 16 160800 
Hårdvarusupport:
+46 16 160803
Mjukvarusupport: +46 16 160813
Mättjänst: +46 16 160814
Försäljning: +46 16 160801
Utbildning: +46 16 160805


Försäljning Tjänster

Rethink Quality at HxGN LIVE: The Manufacturing Intelligence Track Keynote

Watch Norbert Hanke challenge HxGN LIVE 2018 attendees to ‘Rethink Quality’ in the Manufacturing Intelligence track keynote presentation.