Miljö

Ansvarsfull produktutveckling för en grönare framtid

Att ta hänsyn till miljön är en viktig del av affärsfilosofin på Hexagon Manufacturing Intelligence. Vi implementerar processer med hänsyn till hållbarheten och strävar efter en ekologisk produktutveckling. En grundprincip i vårt miljöinitiativ är att utnyttja våra resurser så hänsynsfullt som möjligt vid all tillverkning.

Ansvar och respekt för miljön

När vår verksamhet har en miljöpåverkan gör vi vad som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart. I enlighet med vår miljöpolicy ska vi på Hexagon Manufacturing ...

 • följa de lagar, bestämmelser och föreskrifter som rör miljöskydd.
 • begränsa användningen av naturresurser genom att minimera konsumtionen av material och maximera återanvändningen av dem.
 • använda säkra och miljövänliga installationer i tillverkningsprocesserna.
 • använda energi på ett ekonomiskt och kostnadseffektivt sätt i våra byggnader, fabriker och vid vårt underhålls- och servicearbete.
 • utbilda våra anställda om grundläggande miljöfrågor så att de kan arbeta på ett kreativt och miljömedvetet sätt.

Certifikat och direktiv

För att vår verksamhet ska vara vinstgivande är det viktigt att uppfylla de internationella kvalitetsstandarderna och de specifika kundkraven. Hexagon Manufacturing Intelligence har ett antal certifikat som intyg på kvaliteten hos produkterna, tillverkningsprocesserna och kundnöjdheten. Certifikaten granskas och förnyas regelbundet.

Alla produkter och fabriker på Hexagon är certifierade i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001 när det är motiverat. Certifieringen innebär att kunderna kan lita på att vi uppfyller de högt ställda kvalitets- och miljökraven och att vi handlar i enlighet med definierade och mätbara processer.

I enlighet med WEEE- och RoHS-direktiven strävar vi efter att minska mängden avfall som produceras under våra produkters livstid. När det är möjligt väljer Hexagon Manufacturing Intelligence material och komponenter som kan återanvändas eller återvinnas.

Ansvar som innovatör

Hexagon Manufacturing Intelligence behandlar hållbarhetsperspektivet i inledningsstadiet av varje produktutveckling och designprocess. Vår hållbara produktutveckling omfattar:

 • Att kontrollera och sträva efter att minska storleken och vikten på produkterna för att minimera användningen av material som metall och plast.
 • Att använda återvinningsbara material som aluminium och mässing när det är möjligt.
 • Att underlätta uppdateringar av produkter och tjänster för att förlänga livstiden för en produkt.
 • Att öka kompatibiliteten med andra mätsystem och komponenter för att utvidga mätsystemets funktionalitet.
 • Att designa ergonomiska produkter som är lätta att använda.
 • Att minska förbrukningen av farliga material när nya produkter tas fram.