Hexagon Manufacturing Intelligence - ackrediterat laboratorium

Att säkerställa noggrannhet och konsekvens i mätningar i förhållande till en spårbar internationell standardenhet är nyckeln till att erbjuda tillförlitlig information på en världsomspännande marknad.

Asia Pacific

China - Qingdao: ISO 17025: 2017
English | Chinese

India ISO 17025: 2005 
English | English

Singapore: ISO 17025: 2017 
English

Europe, Middle East & Africa

Czech Republic - Prague: ISO 17025: 2017
English | Czech

France  - Montoire: ISO 17025:2005
French

Germany - Bottenhorn: ISO 1705:2005
German

Germany - Wetzlar: ISO 17025:2005
EnglishGerman 

Italy - Grugliasco: ISO 17025:2017
Italian

Romania - Bucharest: ISO 17025:2018
Romanian

Spain - Barcelona: ISO 17025:2017
English & Spanish | Spanish

Switzerland - Leica: ISO 17025: 2017
English | English

Switzerland - Renens: ISO 17025: 2017
English

Turkey - Ankara: ISO 17025:2017
Turkish 

UK  - Telford: ISO 17025: 2017
English

Americas
USA - Oceanside: ISO 17025:2017
English

USA - North Kingstown: ISO 17025:2017
English

USA - Novi- Portable: ISO 17025:2017
English

Brazil - Sao Paulo: ISO 17025:2017
Portuguese | Portuguese