Instalacja pomiarowa 360° SIMS firmy

Szybkie i pełne nadzorowanie procesów produkcyjnych

Firma Hexagon Manufacturing Intelligence wprowadza na rynek całościowe rozwiązanie umożliwiające w pełni zautomatyzowaną kontrolę wymiarową i jakości. Instalacja ta została stworzona w oparciu o wieloletnie doświadczenie zdobyte na całym świecie podczas projektowania i wdrażaniasystemów pomiaru różnego rodzaju części i podzespołów samochodowych. Instalacja 360° SIMS umożliwia różnorodne konfiguracje w metrologii 3D w dziedzinie robotyki oraz podczas nadzorowania procesów produkcyjnych w fabrykach samochodowych.

Skomplikowane elementy oraz geometrie wymagają niezawodnych systemów pomiarowych. Nasz system pomiarowy stosowany w końcowym etapie produkcji nadwozia umożliwia pomiar zarówno jego części wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Instalacja 360° SIMS firmy Hexagon Manufacturing Intelligence może być również przystosowana do innych zadań pomiarowych na linii produkcyjnej,np. do pomiaru podwozia, pomiaru zamków itp. Rozwiązania pomiarowe "360° Smart Inline Measurement Solutions" zostały stworzone z myślą o wszechstronność   zastosowania w różnych środowiskach.

Rozwiązania te zostały oparte na następujących kluczowych elementach:

 • Robotach przemysłowych służących jako elastyczna platforma umożliwiająca pozycjonowanie głowicy
 • Głowicach do pomiarów powierzchni w technologii światła białego
 • Pakiecie oprogramowania 360° SIMS dostarczającym przydatne w procesie produkcyjnym wyniki pomiarów różnym użytkownikom na obszarze całego zakładu produkcyjnego
 • Dopasowaniu do zautomatyzowanych linii produkcyjnych, urządzeń automatyki oraz procesu sterowania linią produkcyjną
 • Opatentowanych narzędziach sw dla dużych zbiorów danych, jak również wizualizacji z wykorzystaniem mapy kolorów oraz raportowaniem

Technologia Pomiarów Powierzchni
Nasza technologia pomiarów powierzchni w połączeniu z oprogramowaniem 360° SIMS stanowi rodzaj efektywnych narzędzi analizy, wśród których znajdują się w kolorowe mapy odchyłek, wizualna statystyczna kontrola procesu, porównania, tabele tendencji dla dużych zbiorów danych oraz opatentowane wideo raportów dziennych. Analiza wyników przeprowadzonych pomiarów, takich jak geometrie powierzchni, linie krawędzi, kontury oraz przekroje poprzeczne ułatwiają obsłudze szybszą identyfikację błędu i umożliwiają błyskawiczne rozwiązanie problemu. Poprzez monitorowanie fazy rozpoczęcia, uruchomienia, jak i kontynuacji produkcji, rozwiązania służące do Automatyzacji Produkcji firmy Hexagon Manufacturing Intelligence stanowią wartość dodaną podczas kontroli procesu wymiarowania.

 

360 SIMS Explained

O Tobie
O Twojej firmie

Cechy

 • Niezawodna metrologia i kontrola procesu produkcyjnego na linii produkcyjnej
 • Sprawdzanie do 100% zespołów nadwozi, zamków, uchwytów, części wykonanych z blachy oraz gotowych karoserii
 • Możliwość pracy przez 24 godziny/7 dni w tygodniu
 • Pomiary w realnym czasie cyklu produkcyjnego
 • Kontrola powierzchni oraz cech krytycznych
 • Innowacyjne strategie dotyczące kontroli wymiarowej
 • Służy jako główny system pomiarowy podczas produkcji
 • Pokazuje Informacje przydatne dla szybszego rozwiązania problemu

Korzyści         

 • Bardziej rzetelne i dokładne wyniki pomiarów przeprowadzonych bezpośrednio na linii produkcyjnej
 • Mniejszy wysiłek logistyczny i mniejsze opóźnienia w procesie produkcyjnym
 • Wszechstronniejsze pomiary, włącznie z kolorowymi mapami powierzchni, liniami krawędzi oraz przekrojami poprzecznymi
 • Możliwość rozwiązania problemów montażowych w krótszym czasie
 • Służy jako główny system pomiarowy podczas produkcji
 • Większa elastyczność pomiarów wielkoseryjnych w porównaniu do pomiarów przeprowadzanych za pomocą stałych sensorów
 • Użytkownicy są bardziej niezależni i mogą przeprowadzać analizy w realnym czasie
 • Szczegółowe opracowania oraz kontrole adaptacyjne podczas przerw i przestoju w pracy
 • Wyniki pomiarów można przechowywać i zarządzać nimi w głównym serwerze danych
 • W każdym momencie można wdrożyć inne konfiguracje w celu wykrycia źródła problemu
 • Sieć lokalnych oddziałów firmy Hexagon Metrology umożliwia wsparcie na całym świecie
360° SIMS Brochure

HxGN LIVE

HxGN LIVE - coroczna międzynarodowa konferencja organizowana przez grupę Hexagon - to szansa, aby wziąć udział w inspirujących prezentacjach, nawiązać nieograniczone...