Obróbka, Formowanie i Odlewanie

Zapewniamy szybkie i niezawodne procesy produkcyjne dzięki dokładnej produkcji narzędzi, form i matryc.

Obróbka, formowanie i odlewanie mogą być najbardziej wydajnymi metodami produkcji zapewniającej szybkość i powtarzalność. Jednak produkcja wymaganego do tego rodzaju pracy pomocniczego sprzętu produkcyjnego może być znacznie bardziej złożona niż wytwarzanie samego produktu. Aby końcowa część odpowiadała specyfikacjom, również narzędzia muszą być produkowane przy zachowaniu odpowiednich tolerancji. Producenci narzędzi muszą zadbać o to, aby każda forma, matryca i obrabiarka, jak również ich uchwyty i przyrządy montażowe oraz sprawdziany zawsze były dostosowane do potrzeb i zapewniały wysokiej jakości rezultaty.  

Wytwórcy narzędzi, matryc i form polegają na pomiarach 3D, dzięki którym kontrolują i weryfikują swój sprzęt zanim artykuł końcowy zostanie wprowadzony do produkcji. Rozwiązania oferowane przez firmę Hexagon Manufacturing Intelligence wykorzystywane są przez producentów całego sektora przemysłu narzędziowego. Nasze pakiety oprogramowania CAD/CAM oferują zaawansowane możliwości projektowania narzędzi. Matryce i formy mogą zostać zmierzone za pomocą współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) przy wykorzystaniu konfiguracji różnorodnych sond oraz wielu metod pomiarowych, w zależności od rozmiaru, materiału i kształtu części. Przenośne systemy pomiarowe zostały idealnie przystosowane do pomiaru uchwytów i przyrządów montażowych na hali produkcyjnej oraz do kontroli narzędzi pod kątem zużycia lub uszkodzenia. Skanery laserowe Hexagon Manufacturing Intelligence mogą być również stosowane do digitalizacji lub jako narzędzie inżynierii odwrotnej dla końcowej części.