Przemysł ciężki

Pomiary wielkoskalowe ułatwiają pracę w przemyśle ciężkim w produkcji opartej na danych

Ponieważ odnotowujemy stały rozwój infrastruktury, sprzęt ciężki odgrywa ważną rolę w realizacji tych ambitnych projektów na czas i zgodnie z wyznaczonym budżetem. Urządzenia budowlane i transportowe muszą działać niezawodnie, nawet w trudnych warunkach. W tym celu niezbędne jest zastosowanie rozwiązań metrologicznych. Sam rozmiar nowoczesnych, przemysłowych produktów wielkogabarytowych, takich jak statki, pociągi, sprzęt wojskowy, maszyny rolnicze i urządzenia do robót ziemnych, dźwigi oraz inny sprzęt budowlany, stanowi wyzwanie naprawdę na dużą skalę. Podczas, gdy rozmiar i waga tych produktów mogą znacznie wykraczać poza normę, ich komponenty są tak samo złożone, jak w przypadku mniejszych urządzeń. Wymiary muszą zgadzać się co do ułamków milimetra, aby zapewnić, iż końcowe produkty umożliwią realizację trudnych i wymagających zadań oraz, że operatorzy maszyn oraz pasażerowie pojazdów transportowych będą bezpieczni.

Gdy wszystkie komponenty są zmierzone, a ich wymiary właściwe, w przypadku konstrukcji wielkogabarytowych często wymagany jest montaż lub osiowanie w miejscu produkcji. W przemyśle ciężkim może oznaczać to, iż maszyny muszą realizować pomiary w trudnych i wymagających warunkach, takich jak środowisko rolnicze i górnicze. Zanieczyszczenia, drgania oraz zmiany temperatury mogą mieć wpływ na pomiary przeprowadzane w obiektach przemysłowych.  Dzięki solidnym rozwiązaniom metrologicznym, Hexagon Manufacturing Intelligence można realizować różnorodne zdania pomiarowe - szeroki asortyment przenośnych maszyn pomiarowych z obudową ze stopniem ochrony sklasyfikowanym według kodu IP idealnie nadaje się do przeprowadzania dokładnych pomiarów wymiarowych we wszystkich warunkach pracy.