Przemysł lotniczy i kosmiczny

Rozwiązania inżynieryjne umożliwiają weryfikację, walidację i identyfikowalność w procesie produkcji oraz podczas montażu samolotów.

W bardzo konkurencyjnym sektorze lotniczym rentowność produktu oraz wsparcie podczas cyklu życia produktu to najważniejsze  czynniki sukcesu rynkowego. Z powodu presji związanej ze stałym wprowadzaniem zmian, troską o środowisko oraz potrzebą redukcji kosztów operacyjnych, niezmienne trwanie przy tej samej technologii pomiarowej i procesach produkcyjnych nie jest właściwym rozwiązaniem dla producentów sprzętu oryginalnego (OEM), wyrobów pierwszego gatunku lub łańcucha dostaw.  Ponieważ producenci z sektora lotniczego korzystają z modelu produkcji rozproszonej, nowe materiały konstrukcyjne oraz techniki produkcyjne, takie jak wytwarzanie przyrostowe, zaawansowane możliwości obróbki oraz produkcja oparta na wiedzy, stają się coraz bardziej nieodzowne.

Inżynieria systemów oraz metrologia stanowiąca część procesu produkcyjnego to kluczowe idee wdrażane wskutek zaprzestania produkcji rzemieślniczej i ewoluowania przemysłu lotniczego w kierunku bardziej zautomatyzowanych procesów. Specjaliści z sektora lotniczego szukają nowych sposobów na tworzenie, symulację oraz walidację projektów jeszcze przed rozpoczęciem produkcji i ostatecznym montażem, wspierając przejście z 100% kontroli na 100% walidację.  Od współrzędnościowych maszyn pomiarowych 3D, które mierzą skomplikowane kształty geometryczne komponentów silników lotniczych, poprzez montaż płatowca z wykorzystaniem trackera laserowego, bezstykowe skanowanie laserowe lub pomiary optyczne lekkich materiałów po analizę statystyczną oraz przesyłanie informacji cyfrowych, technologie i rozwiązania Hexagon Manufacturing Intelligence odgrywają ważną rolę w zapewnianiu poprawności projektu oraz dokładności produkcji. Dzięki temu samoloty, helikoptery oraz statki kosmiczne są bezpieczniejsze
 

Aero Assembly

Whatever size or type of aircraft, accurate assembly and structural symmetry is essential to ensure efficient aerodynamic performance and safe operations through the product lifecycle.

Silniki lotnicze

Nie ma znaczenia czy są to małej bądź średniej wielkości silniki awionetki, czy też potężne silniki odrzutowe największych na świecie pasażerskich linii lotniczych - silniki lotnicze zawsze zbudowane są z wielu złożonych elementów geometrycznych.

Obronność

Budżet obronny jest coraz skromniejszy, a mimo to rządzący wciąż domagają się najwyższej jakości wyposażenia umożliwiającego służbom bezpieczne i efektywne działanie. Dlatego producenci z sektora zbrojeniowego znajdują się pod stałą presją w związku z koniecznością zmniejszenia kosztów procesów produkcyjnych.

Eksploracja kosmosu

Od kiedy człowiek po raz pierwszy spróbował sięgnąć gwiazd, w dziedzinie eksploracji kosmosu wykorzystywane są najnowsze możliwości technologiczne.

Podobne informacje

HxGN LIVE

HxGN LIVE - coroczna międzynarodowa konferencja organizowana przez grupę Hexagon - to szansa, aby wziąć udział w inspirujących prezentacjach, nawiązać nieograniczone...

Przemysł lotniczy

Dowiedz się w jaki sposób nasze rozwiązania wykorzystywane są w procesach produkcyjnych w przemyśle lotniczym.