Zapewnienie Jakości Implantów Dentystycznych

Pomiary w Technologii Wieloczujnikowej - Kontrola Zgodna z Normami Medycznymi

Producenci implantów dentystycznych muszą sprostać najwyższym normom jakościowym oraz restrykcyjnym wymaganiom regulacyjnym dotyczącym bezpieczeństwa ich produktów. W procesie produkcji każdy implant musi przejść rzetelną i dokładną kontrolę, aby upewnić się, że mieści się w granicach najbardziej ścisłych tolerancji i spełnia wymagania w zakresie odpowiedzialności za produkt.

Taka kontrola obejmuje szczegółową dokumentację procesu produkcji wraz z bezpiecznym i długoterminowym przechowywaniem wyników pomiarowych.

Wieloczęściowe dentystyczne implanty śródkostne składają się z trzech elementów. Gwintowany implant  zastępuje korzeń zęba i jest mocno osadzany (wszczepiany) w kości szczęki. Zaczep implantustanowi połączenie między implantem a protezami dentystycznymi, takimi jak korona lub most. Śruba łącząca zapewnia mocne połączenie zaczepu wewnętrznego elementu (stożka) implantu z protezami, również poprzez wkręt lub mocną cementację z zaczepem.

Dokładność to Klucz do Niezawodności
Precyzyjna produkcja gwarantuje wysoką dokładność dopasowania oraz długotrwałą wytrzymałość systemu implantologicznego. Szczególnie ważne jest wewnętrzne połączenie między implantem a zaczepem. Charakterystyczne dla konstrukcji tego łącznika jest  szczelne połączenie stożkowe z heksagonem wewnętrznym między zaczepem a implantem, które chroni przed mikro-ruchami (zabezpieczenie antyrotacyjne).

Współrzędnościowa maszyna pomiarowa, taka jak Optiv Performance 443 firmy Hexagon Manufacturing Intelligence, oferuje zarówno ekonomiczne, jak i związane z procesem udogodnienia spełniające potrzeby zadań pomiarowych. To współrzędnościowe rozwiązanie pomiarowe zapewniające geometrie i kształty o ścisłych tolerancjach, posiada interfejs protetyczny, dzięki któremu może przeprowadzać pomiary z najwyższą dokładnością.

Dodatkowy sprzęt mocujący dostosowany do potrzeb klienta zapewnia powtarzalne i stabilne mocowanie mierzonej części.

Bezpieczny i Optymalny Proces Pomiarowy
Odchyłka kształtu zewnętrznego stożka zaczepu oraz wewnętrznego stożka implantu wyznaczana jest za pomocą skanowania dotykowego, wraz z odchyłką formy powierzchni heksagonu wewnętrznego.  Jednak całkowity rozmiar heksagonu wewnętrznego wraz z łatwo dostępnym kątem zewnętrznym stożka zaczepu może zostać zmierzony optycznie, optymalnie zwiększając szybkość całego procesu kontroli.

Optiv Performance 443 oferuje również opcję długoterminowej dokumentacji elektronicznej całego procesu pomiarowego. Opcja ta umożliwia automatyczne tworzenie i archiwizowanie raportów pomiarowych z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych. Dzięki zlikwidowaniu konieczności posiadania fizycznych, drukowanych egzemplarzy przy jednoczesnym zwiększeniu niezawodności procesu pomiarowego, producenci mogą zapewnić pełną identyfikowalność każdego poszczególnego implantu, co wymagane jest przez międzynarodowe organizacje regulacyjne.

Zapewnienie Jakości Implantów Dentystycznych