Specjalna geometria

Specjalistyczne techniki pomiarowe wspomagające produkcję wysokiej dokładności komponentów o specjalnej geometrii, wymagających specjalnych materiałów oraz wyjątkowych zastosowań.

Bringing speed and accuracy to metal stamped automotive parts

These are exciting times for automotive manufacturers. The industry is facing transformational change and the strategic decisions that manufacturers make today will decide which companies will be the leaders of the future.

Dental implant components

Completely documented 100% inspection of prefabricated abutment blanks

High-precision measurement of smartphone lens barrels

The lens barrel plays an important role in the effectiveness of a smartphone’s camera. Accurate measurement of the part is important to ensure that consumer electronics customers’ expectations are met. 

High precision inspection of smartphone camera plastic lenses

In today’s consumer electronics market, customers would consider a smartphone without a camera incomplete. Camera lenses are of course vital to the performance of this feature, but there are a number of challenges when it comes to ensuring the quality of these small plastic parts. The Leitz PMM Gold CMM combines high accuracy and multisensor capability to provide the ideal solution.

High accuracy measurement of mould assemblies for precision plastic lenses

Plastic lenses are ubiquitous in the smartphone market, providing durability and affordability compared to glass. To produce lenses of the quality demanded by today’s consumers, manufacturers need to ensure that mould assemblies for production of these parts fit perfectly.

High-Accuracy-Inspection-for-Screw-Compressor-Parts

Bardzo Dokładna Kontrola Sprężarek Śrubowych

Sprężarki śrubowe (kompresory) stosowane są do wytwarzania sprężonych gazów wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu na całym świecie. Dlatego istnieje na nie stałe zapotrzebowanie. Ponieważ niektóre z komponentów sprężarki muszą zachować ścisłe tolerancje profili, producenci sprężarek szukają sposobu na zwiększenie wydajności produkcyjnej, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej dokładności.

Optymalizacja Kontroli Narzędzi Medycznych

Producenci urządzeń medycznych często wymagają jakościowej kontroli wymiarowej części z różnorodnych materiałów, które nie wymagają pomiarów bezstykowych. 

Zapewnienie Jakości Implantów Dentystycznych

Producenci implantów dentystycznych muszą sprostać najwyższym normom jakościowym oraz restrykcyjnym wymaganiom regulacyjnym dotyczącym bezpieczeństwa ich produktów. W procesie produkcji każdy implant musi przejść rzetelną i dokładną kontrolę, aby upewnić się, że mieści się w granicach najbardziej ścisłych tolerancji i spełnia wymagania w zakresie odpowiedzialności za produkt.

Efektywna Kontrola Elementów Sprężarki Śrubowej

Na rynku istnieje duże zapotrzebowanie na sprężarki śrubowe, ponieważ właśnie ten model sprężarek jest najczęściej używany. Z powodu wąskiego pola tolerancji części te wymagają rozwiązania metrologicznego, które zapewnia zarówno dokładność oraz możliwe najszybszą szybkość pomiarową w celu uzyskania maksymalnej wydajności pomiarowej.

Quality Assurance of Orthopaedic Implants

The development dynamic of the medical industry is nearly without parallel in any other industry. New materials, production methods, and optimised designs drive innovation in orthopaedic implants for hips, knees and the spinal column. These products are characterised by high geometric accuracy and surface quality, long service life and biocompatibility.

Quality Assurance of Electronic Components

Lead frames are important functional elements of electrotechnical applications. They are cut from a continuous strip of material by progressive composite punches and further processed into metal-plastic composite parts during subsequent procedures. Lead frames can be designed with extremely fine web and slot widths for automated assembly with SMD electronic components.

Premier Class Calibration

Gauges and master parts must be calibrated on a regular basis in order to be used efficiently. The continuing return to national standards is a guarantee for reliable, standard compliant and reproducible measurement results within every manufacturing company. The high-accuracy Leitz Infinity and Leitz Ultra coordinate measuring machines (CMMs) provide the ideal bases for these highly-complex measuring tasks.

Contactless Measurement of Large Lenses

Lenses are precision components, where the smallest deviation from the target geometry results in a change in quality. Quality control can only accompany production if a high-accuracy measuring centre such as the Leitz PMM-Xi from Hexagon Manufacturing Intelligence is used, particularly with large lenses with a diameter greater than 200 mm.