Kalibracja i Certyfikacja

Dokładność Systemu i Powtarzalność dzięki Regularnej Certyfikacji i Kalibracji

Certyfikacja to rezultat końcowy weryfikacji, czy maszyna pomiarowa działa zgodnie ze specyfikacjami producenta. Kalibracja to proces przywracania parametrów maszyny, które nie są zgodne z określonymi specyfikacjami, by pracowała zgodnie z wymaganymi normami .

Aby zapewnić stały zwrot kosztów inwestycji w sprzęt pomiarowy, firma Hexagon Manufacturing Intelligence zaleca, aby każda maszyna pomiarowa była sprawdzana, certyfikowana, a jeśli jest to konieczne, również kalibrowana raz do roku (Umowa Serwisowa Sprzętu oferuje coroczny serwis). W przypadku niewielkich naprężeń mechanicznych, którym poddawane są współrzędnościowe maszyny pomiarowe w okresie swojej eksploatacji, w wielu przypadkach serwis polega jedynie na rutynowej weryfikacji wydajności.Dla przenośnych systemów pomiarowych, które regularnie zmieniają swoje miejsce pracy, zalecane jest przeprowadzanie kalibracji raz do roku.

Jednak na przykład wskutek kolizji lub w wyniku działania czynników środowiskowych, takich jak trzęsienie ziemi lub osiadanie podłoża, w działaniu maszyny mogą pojawić się zmiany strukturalne i funkcjonalne. Także dokładność przenośnych systemów pomiarowych może zależeć od narażenia na skrajne temperatury i rozlane płyny. W rzadkich przypadkach np. wykrycia znacznych odchyłek w wyniku najnowszej kontroli, można przeprowadzić regulację maszyny z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

Hexagon Manufacturing Intelligence posiada kilka centrów serwisowych akredytowanych zgodnie z normą ISO/IEC 17025, przeprowadzających procedury kalibracji, które są  identyfikowane i sprawdzane zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi normami, włącznie z ISO 10360. Ta akredytacja stanowi potwierdzenie, że nasze laboratoria kalibracyjne posiadają odpowiednią wiedzę techniczną, aby przeprowadzić serwis, którego potrzebuje nasz klient.

Aby omówić swoje potrzeby związane z kalibracją i certyfikacją, skontaktuj się z lokalnym zespołem serwisowym Hexagon.

Free eBook

See how your business could benefit from metrology service and support.

Wsparcie Serwisowe

Globalna sieć lokalnych usługserwis