Kalibracja i Certyfikacja Maszyn

Regularna certyfikacja i kalibracja gwarantują najwyższą dokładność i powtarzalność systemów

Aby maszyny działały zgodnie z krajowymi oraz międzynarodowymi standardami i wytycznymi, najważniejsza jest właściwa instalacja i początkowa kalibracja współrzędnościowej maszyny pomiarowej.  Stałe monitorowanie, a także, o ile zajdzie taka potrzeba, ponowna kalibracja również odgrywają kluczową rolę. Przeprowadzamy kalibrację maszyny pomiarowej zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi normami dotyczącymi pełnej identyfikowalności produktu. Dzięki temu Twoje urządzenie pomiarowe zawsze będzie dokładne.

Servis a Podpora

Kontakt

Hexagon Manufacturing Intelligence
ul. Ciepłownicza 23
Kraków
31-574
Polska

T: +48 12 647 08 27
F: +48 12 311 01 43

Sprzedaż Obsługa Klienta