LightRunner

Zaawansowany system do pozycjonowania dla szybszych, łatwiejszych i bardziej dokładnych pomiarów optycznych 3D

LightRunner to system do pozycjonowania, który zmienia automatyczne pomiary optyczne 3D, zastępując proces mapowania prostymi ustawieniami i skracając czas cyklów pomiarowych.

Nieustanne zwiększanie wydajności produkcyjnej polega na wdrażaniu technologii, która wspomaga inteligentniejszy sposób pracy. Zastosowanie inteligencji opartej na danych w celu optymalizacji pomiarów niesie ze sobą ogromny potencjał w zakresie transformacji zarówno sposobu działania, jak i osiąganych wyników. LightRunner oferuje inteligentniejsze podejście do automatycznych pomiarów optycznych 3D.

Opierając się na technologii oświetlania światłem białym wraz z zaawansowanymi algorytmami oprogramowania,  LightRunner wykorzystuje wbudowaną inteligencję do automatyzacji kluczowych czynności w procesie pomiarowym, redukując nakład pracy operatora i wymagania szkoleniowe, jednocześnie udoskonalając możliwości celi pomiarowej, aby zwiększyć wydajność produkcyjną.

LightRunner oferuje wyjątkową metodę wyznaczenia dokładnej (bezwzględnej) pozycji odniesienia dla obrazów w optycznej celi pomiarowej 3D - polega ona na projekcji wzoru (w technologii oświetlania światłem białym) z milionem punktów referencyjnych na części podczas przeprowadzania pomiarów. System całkowicie eliminuje potrzebę mapowania podczas ustawień nowych części i pomiaru części, upraszczając proces kontroli, dzięki czemu cela pomiarowa może zrealizować większą liczbę zadań metrologicznych. 

LightRunner redukuje również potrzebę przechowywania paneli referencyjnych dla automatycznych systemów pomiarowych. Dzięki LightRunner optyczne systemy 3D nie są już zależne od powtarzalności robota, przez co kompensacja temperatury nie jest konieczna, a z cyklu pomiarowego całkowicie wyeliminowano czas stabilizacji robota. To sprawia, że pomiary przeprowadzane są niemal natychmiast (w biegu). 

LightRunner znacznie skraca również czas programowania dla nowych części - oprogramowanie pomiarowe CoreView automatycznie generuje wstępny program dla operatorów, wychodząc na przeciw indywidualnym potrzebom użytkownika. Nie jest również konieczna weryfikacja programu między zmianami, co pozwala na oszczędność czasu podczas realizacji całego programu pomiarowego za każdym razem, gdy wykrywany jest problem i wprowadzane są zmiany. 

Rozwiązanie LightRunner pozycjonuje obrazy (płytki) bezpośrednio w układzie współrzędnych części. Ponieważ LightRunner tworzy układ odniesienia na powierzchni części, zapewnia absolutną dokładność i utrzymuje system optyczny pomiarowy 3D w zakresie korelacji.  Cele pomiarowe z rozwiązaniem LightRunner nie muszą być skorelowane ze współrzędną maszyną pomiarową (CMM), a ich dokładność może być stale sprawdzana przez system pozycjonowania. 

LightRunner jest dostępny z wszechstronną 360º Celą Pomiarową.
 

LightRunner

O Tobie
O Twojej firmie
Sprawdzony na Halach Produkcyjnych
Składający się z prostych komponentów, których działanie sprawdzono w warunkach produkcyjnych, system LightRunner jest wystarczająco wytrzymały do pracy na hali produkcyjnej i odporny na zmiany warunków środowiskowych, takich jak temperatura i światło otoczenia.

Krótszy Czas Cyklów Pomiarowych
Eliminując potrzebę stabilizacji robota, LightRunner przeprowadza pomiary niemal natychmiast (w biegu) i może zwiększyć wydajność optycznej celi pomiarowej 3D firmy Hexagon nawet o 30%. Rozwiązanie może również zredukować całkowity pomiar części do czasu raportowania, który jest o ponad połowę krótszy niż w przypadku innych automatycznych systemów pomiarowych 3D.

Zwiększona Wydajność Pomiarowa
Bezwzględna dokładność położenia (pozycjonowania), którą zapewnia LightRunner, zwiększa całkowitą dokładność i powtarzalność procesu pomiarowego. Optyczne systemy pomiarowe 3D z rozwiązaniem LightRunner w sposób jednoznaczny zapewniają niezmienną wydajność dokładnego systemu pomiarowego i stabilną kontrolę procesu. Dzięki temu użytkownik zyskuje zaufanie co do przeprowadzanych pomiarów.

Długotrwała Stabilność Korelacji
LightRunner zapewnia długotrwałą stabilność korelacji dla optycznego systemu pomiarowego 3D, dzięki czemu użytkownik zyskuje zaufanie odnośnie wydajności systemu bez potrzeby korelacji maszyny CMM.

Szybsze Programowanie
LightRunner posiada funkcję wirtualnego programowania w CoreView, umożliwiającą automatyczne tworzenie wstępnego programu części, skracając czas programowania nawet o 75% w porównaniu z tradycyjnymi metodami oferowanymi w tym samym oprogramowaniu. 

Bez Mapowania lub Markerów
Większość optycznych rozwiązań pomiarowych 3D wymaga mapowania części za pomocą naklejek-markerów podczas przeprowadzania wstępnych ustawień, a w niektórych przypadkach również podczas pomiarów. LightRunner całkowicie pomija ten etap, eliminując konieczność tworzenia układów odniesienia oraz dezaktualizując proces weryfikacji programu, upraszczając ustawienia dla każdej nowej części.

Minimalne Koszty Instalacji
Zaawansowana technologia pozycjonowania LightRunner umożliwia osiągnięcie dokładnych wyników pomiarowych bez korzystania z zaawansowanej technologii automatyzacji, rozwiązań logistycznych bądź narzędzi. Dlatego nie jest konieczna inwestycja w drogie nowe roboty, systemy typu Smart Part lub nowe mocowania.

Mniejsze Zużycie Energii
W przeciwieństwie do innych systemów, które pozostają włączone przez cały czas, oświetlenie LED rozwiązania LightRunner jest aktywne jedynie przez ułamek sekundy. To znacznie zmniejsza zużycie energii, a przy tym koszty eksploatacji, wspierając zrównoważony rozwój środowiska i ekologiczne podejście do produkcji.
360° Cell Powered by Lightrunner Brochure
360° Cell Brochure

HxGN LIVE

HxGN LIVE - coroczna międzynarodowa konferencja organizowana przez grupę Hexagon - to szansa, aby wziąć udział w inspirujących prezentacjach, nawiązać nieograniczone...