eMMA

Oprogramowanie do zarządzania danymi pomiarowymi, planowania jakości i analizy produkcji

Pakiet oprogramowania eMMA do zarządzania danymi wymiarowymi, planowania jakości i analizy produkcji zbliża do siebie rozwój produktu i technologię pomiarową. Dzięki swoim najważniejszym modułom, eMMA MDM, eMMA Analyst oraz eMMA Reporter, pakiet stanowi wszechstronny zestaw narzędzi, które umożliwiają producentom i ich dostawcom planowanie, zbieranie i analizę informacji z różnych etapów cyklu życia produktu.

eMMA gromadzi dane z hali produkcyjnej pozyskane z wielu systemów pomiarowych i ujednolica je za pomocą zarządzanej kontroli jakości w celu przeprowadzenia automatycznej i natychmiastowej analizy. Oprogramowanie oferuje  podstawowe funkcje 3D i integrację z programem do zarządzania danymi produktu (PDM) oraz zarządzania cyklem życia produktu (PLM) i innymi systemami, dzięki czemu staje się nieodzownym międzywydziałowym narzędziem do pozyskiwania danych pomiarowych dla producentów z różnych sektorów przemysłowych, w tym do tłoczenia  w przemyśle motoryzacyjnym, montażu nadwozia i wnętrza samochodu, budowy statków i innych czynności.
 


Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji o innych modułach eMMA, w tym eMMA Planner, eMMA Illustrator, eMMA Inspector oraz eMMA Assembler, proszę wypełnić poniższy formularz.

Kontakt

Hexagon Manufacturing Intelligence
ul. Ciepłownicza 23
Kraków
31-574
Polska

T: +48 12 647 08 27
F: +48 12 311 01 43

Sprzedaż Obsługa Klienta