CoreView Pro

CoreView Pro – intuicyjne oprogramowanie metrologiczne przeznaczone dla systemów fotometrycznych w technologii światła białego

CoreView Pro jest wydajnym oprogramowaniem oferującym łatwe w użyciu narzędzia przeznaczone do analizy pomiarów przestrzennych, raportowania i współpracy użytkowników w firmach projektowych i produkcyjnych. Dzięki CoreView Pro zrozumienie wyników pomiarów przestrzennych staje się intuicyjne, a za pomocą różnorodnych funkcji przeglądania i analizy danych, użytkownicy mogą łatwo odszukać przyczynę i skutek problemu, a następnie zdecydować o sposobie jego rozwiązania.

CoreView Pro pozwala producentom wykorzystać szczegółowe dane pochodzące z pomiarów przestrzennych prowadzonych za pomocą systemów pomiarowych światła białego Hexagon Manufacturing Intelligence do poprawy jakości procesu produkcji i projektowania dowolnego elementu. CoreView Pro umożliwia wykorzystanie wyników pomiarów przez managerów i inżynierów rozproszonych w całej firmie.   
 
CoreView Pro oferuje unikalne funkcje przeznaczone do zdalnej, szczegółowej analizy i wizualizacji danych przestrzennych. CoreView Pro ustanawia nowe standardy pod względem wymiany danych przestrzennych miedzy użytkownikami. Teraz, różne działy firmy, a także dostawcy, mogą z łatwością otrzymać i zrozumieć bardzo szczegółowe dane przestrzenne oraz statystyki SPC dotyczące wielu części.

CoreView Pro to jedyne oprogramowanie mogące automatycznie generować modele wzorcowe przeznaczone do dalszych pomiarów opartych na istniejących rezultatach pomiarów.

CoreView Pro to przydatne narzędzie przeznaczone dla inżynierów i managerów zaangażowanych w różnorodne procesy i działania takie jak:

 • Walidacja programu pomiarowego
 • Przesyłanie oraz przeglądanie wyników pomiarów
 • Korekta narzędzi i form 
 • Próby produkcyjne i analiza stabilności procesu
 • Zarządzanie dopuszczaniem części do procesu produkcji 
 • Wprowadzenie tolerancji i tworzenie modeli wzorcowych  
 • Zapłata za produkcję części
 • Monitoring i kontrola procesu produkcji
 • Ułatwia on także ocenę wyników pomiarów w stosunku do założonych kryteriów
O Tobie
O Twojej firmie

Dzięki CoreView Pro możesz przeglądać, analizować oraz tworzyć raporty dotyczące wyników pomiarów w formacie CoreView obsługiwanym przez systemy pomiarowe światła białego Hexagon Manufacturing Intelligence. CoreView Pro Oferuje różnorodne możliwości w następujących obszarach:

 • Przeglądania w 3D i 2D danych pochodzących z pomiaru
 • Analizy wyników z jednego lub wielu pomiarów
 • Analizy statystycznej i analizy trendu / procesu
 • Tworzenia i porównywanie master modeli       
 • Automatycznego generowania raportów
 • Eksportu danych do innego oprogramowania

CoreView Pro w intuicyjny sposób prezentuje wyniki pomiarów przestrzennych; jest łatwy do zrozumienia i wykorzystania w zarządzaniu, pomaga w planowaniu, podejmowaniu decyzji i przygotowywaniu działań naprawczych. CoreView Pro zapewnia szerokie korzyści inżynierom i managerom pracującym w różnych działach firmy. Wspomniane korzyści obejmują:

 • Szybkie wskazywanie odchyleń i wyszukiwanie możliwych przyczyn.
 • Uproszczenie kluczowych procesów biznesowych takich jak akceptacja części do produkcji.
 • Łatwa wymiana informacji przestrzennych wewnątrz firmy.
 • Przyśpieszenie oraz redukcja ilości powtórzeń podczas kontroli dokładności.
 • Wsparcie standardowej oceny dokładności i rozbudowanych organizacji.
 • Dokumentacja podjętych decyzji i czynności podczas cykli wprowadzania poprawek.
 • Łatwa obsługa przez dowolnego użytkownika.
 • Usprawnienie współpracy miedzy oddziałami i dostawcami.
 • Identyfikacja odchyłki od ustalonych standardów.
 • Zapewnienie istotnych informacji, które ułatwiają przeprowadzenie specjalnych badań.
CoreView Software Downloads

HxGN LIVE

HxGN LIVE - coroczna międzynarodowa konferencja organizowana przez grupę Hexagon - to szansa, aby wziąć udział w inspirujących prezentacjach, nawiązać nieograniczone...