CoreView Analysis

CoreView Analysis – analizy po wykonaniu pomiaru

CoreView Analysis to oprogramowanie firmy Hexagon Manufacturing Intelligence przeznaczone do przeliczania danych przestrzennych po wykonaniu pomiaru, analiz otrzymanych wyników i inżynierii odwrotnej. CoreView Analysis pozwala użytkownikom zoptymalizować wykorzystanie platformy systemów pomiarowych światła białego Hexagon Manufacturing Intelligence poprzez przekazywanie czasochłonnych zadań pomiarowych do stacji roboczych poprawiając ogólną przepustowość systemu pomiarowego.

Zainstalowane na samodzielnym komputerze PC, oprogramowanie CoreView Analysis jest wykorzystywane do przeliczania danych pomiarowych i przekształcania ich w użyteczną informację przestrzenną, która może zostać przeanalizowana i wyeksportowana do CoreView Pro.
 
Dodatkowo, CoreView Analysis zapewnia niezbędne narzędzia przeznaczone do przeprowadzania różnorodnych szczegółowych analiz danych przestrzennych. Inżynierowie z różnych działów firmy wykorzystują CoreView Analysis do przeprowadzania cyfrowych i wirtualnych analiz montażu elementów w oparciu o wyniki z pomiarów przeprowadzanych za pomocą systemów pomiarowych światła białego Hexagon Manufacturing Intelligence.

W niektórych przypadkach oprogramowanie CoreView Analysis jest wykorzystywane do wspierania procesu inżynierii odwrotnej, inteligentnie transformując bieżące dane pomiarowe do powszechnie używanych formatów 3D.
O Tobie
O Twojej firmie
 • Definiuje mierzalne elementy, wymiary i tolerancje. 
 • Umożliwia obliczenie pomierzonych kształtów i wymiarów.
 • Umożliwia przeglądanie wyników pomiarowych i analiz.
 • Dopasowuje wyniki pomiarowe do modeli CAD za pomocą różnorodnych metod.
 • Tworzy przekroje poprzeczne przez pomierzone obiekty i analizuje pomiary.
 • Analizuje efekty dopasowywania i łączenia części podczas rzeczywistych i cyfrowych studiów montażu.
 • Automatycznie generuje pliki STL w procesie inżynierii odwrotnej w oparciu o pomiary przestrzenne.
 • Eksportuje dane w powszechnie używanych formatach w celu ich wykorzystania przez systemy zewnętrzne.
 • Zapewnia lepsze wykorzystanie systemów pomiarowych światła białego Hexagon Manufacturing Intelligence.  
 • Umożliwia wykorzystanie komputera PC do obliczeń w biurze.
 • Przewiduje możliwe problemy podczas montażu i rozwiązuje je przed rozpoczęciem pracy.
 • Automatycznie generuje dane wykorzystywane w procesie inżynierii odwrotnej.
CoreView Software Downloads

HxGN LIVE

HxGN LIVE - coroczna międzynarodowa konferencja organizowana przez grupę Hexagon - to szansa, aby wziąć udział w inspirujących prezentacjach, nawiązać nieograniczone...