emScon

Interfejs programowy emScon dla trackera daje nowe perspektywy pod względem integracji i rentowności, powoduje znaczące zwiększenie wydajności.

Nowa wersja emScon umożliwia sterowanie trackerami laserowymi Leica Geosystems za pomocą dowolnego systemu operacyjnego, a także przeglądarki internetowej, pozwalając Ci na doskonałą integrację trackera laserowego z oprogramowaniem, którego używasz.
 
Zapewniając niezrównaną elastyczność i intuicyjny interfejs, emScon zwiększa rentowność wykorzystania trackerów laserowych Leica Geosystems podczas pomiaru współrzędnych, automatyzacji, kalibracji robotów oraz sterowania maszynami.

Interfejs programowy emScon dla trackera otwiera nowe perspektywy pod względem integracji i rentowności pozwalając użytkownikowi zmniejszyć koszty szkolenia i produkcji oraz znacząco zwiększyć wydajność.
 
Dzięki emScon, Twój tracker może pracować pod kontrolą dowolnego oprogramowania, na dowolnym systemie operacyjnym, od Windows® po Unix®, Linux® i inne. Takie rozwiązanie umożliwi Ci sterowanie trackerem korzystając ze standardowego oprogramowania takiego jak Excel, Word, Access oraz Visual Basic lub korzystać z oryginalnego, niezależnego od systemu operacyjnego oprogramowania napisanego w języku  C++ lub C.

Interfejs programowy emScon dla trackera to odpowiednie oprogramowanie do współpracy z całą rodziną trackerów laserowych Leica Geosystems; oprogramowanie posiada całkowicie otwarty kod źródłowy, który ułatwia integrację z innym oprogramowaniem. Jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia, Leica Geosystems dostarczy pełną dokumentację dla interfejsów wykorzystywanych przez urządzenia oraz zapewni specjalistyczne szkolenie z dziedziny programowania.

EmScon zapewnia bezpośredni dostęp do najwyższej dokładności w metrologii. Rozwiązania metrologiczne firmy Leica Geosystems wykraczają poza dokładność pojedynczego urządzenia i zapewniają dokładność, na której możesz polegać, aby być ciągle doskonałym i innowacyjnym. Połącz swoje siły z Leica Geosystems.
O Tobie
O Twojej firmie

Trackery laserowe Leica Geosystems zapewniają użytkownikom na całym świecie kilka unikalnych korzyści, w tym:

  • Bezpieczniejszy, wygodniejszy i szybszy proces pomiaru.
  • Największą przestrzeń pomiarową.
  • Najwyższą gęstość punktów nawet podczas pomiaru poruszających się obiektów.
  • Największą niezawodność podczas pełnej integracji z procedurami kontrolnymi dowolnej maszyny, takimi jak sterowanie maszyną i kalibracja.

Software Downloads

Visit our dedicated Software Portal to access support documents and downloads of our latest software.