DEA DIGISCAN

DEA DIGISCAN – Automatyczna inżynieria wsteczna dla współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM)

DIGISCAN to automatyczny systemem ciągłego skanowania do digitalizacji powierzchni i konturów dowolnego kształtu za pomocą współrzędnościowych maszyn pomiarowych Hexagon Manufacturing Intelligence wyposażonych w analogowe sondy skanujące. Zapewnia doskonałe, uniwersalne środowisko dla modelowania i kopiowania matryc oraz form, inżynierii wstecznej, szybkiego prototypowania i lekkiego frezowania przez obrabiarki kopiujące oraz przy produkcji matryc i form.

DIGISCAN stosuje zaawansowane techniki komunikacji między człowiekiem i maszyną na podstawie okienek, ikon i grafiki komputerowej w celu zapewnienia prostego i intuicyjnego zarządzania wydajnymi programami ciągłego skanowania w standardowym środowisku Microsoft Windows.

DIGISCAN może kontrolować proces skanowania dowolnych powierzchni, zarówno w trybie profilowania, jak i konturowania, zgodnie z różnymi kryteriami zbierania danych i strategiami kontroli. Funkcja automatycznego filtrowania danych umożliwia tworzenie w czasie rzeczywistym plików zawierających punkty powierzchni bez żadnych pików i zafałszowanych danych, które mogą być dalej przetwarzane bez konieczności wcześniejszego oczyszczania.

Oprzyrządowanie DIGISCAN, zamontowane w kontrolerze współrzędnościowej maszyny pomiarowej i oparte na regulatorze PID (proporcjonalno-całkująco- różniczkującym) oraz  technikach wybiegających w przyszłość (powszechnie stosowanych w układach sterowania), zapewnia dużą szybkość skanowania i dobrą wydajność metrologiczną na bardzo różnorodnych współrzędnościowych maszynach pomiarowych, włącznie z mostowymi, portalowymi oraz poziomymi.

Wielozadaniowy system operacyjny DIGISCAN umożliwia równoczesne zarządzanie wieloma procesami, takimi jak sterowanie współrzędnościową maszyną pomiarową w trybie ciągłego skanowania, trójwymiarowe wyświetlanie wcześniej zdigitalizowanych powierzchni oraz przesyłanie plików z danymi skanowania do urządzeń zewnętrznych.
O Tobie
O Twojej firmie
Case Study - ATR - Colonnella

Software Downloads

Visit our dedicated Software Portal to access support documents and downloads of our latest software.