PC-DMIS 2018 R1

Przedstawiany najnowszą wersję oprogramowania PC-DMIS

 

PC-DMIS 2018 R1

PC-DMIS 2018 R1 to najnowsza wersja wiodącego na świecie pakietu oprogramowania metrologicznego firmy Hexagon Manufacturing Intelligence dla współrzędnościowych maszyn pomiarowych.

PC-DMIS 2018 R1  do zestawu narzędzi metrologii wymiarowej dodaje funkcje, o które najczęściej proszono w "Centrum Idei" użytkownika. Wśród nich znajduje się m.in. funkcja manipulacji punktu graficznego oraz funkcja ‘push to points’ AutoFeature. Ta wersja oprogramowania umożliwia sprawną integrację ze spełniającym normy przemysłowe oprogramowaniem do Statystycznej Kontroli Procesu - Q-DAS, dzięki któremu kluczowe parametry procesu wpływające na jego jakość bez trudu mogą zostać zidentyfikowane i śledzone.

PC-DMIS 2018 R1 koncentruje się na tworzeniu zadań procedur pomiarowych stale udoskonalając kluczowe elementy pracy. Wśród udoskonaleń znajduje się frontowy i centralny dostęp wizualny do kluczowych parametrów strategii pomiarowej, dzięki nowej technologii Widget -QuickSet.

PC-DMIS zapoczątkował rewolucję w dziedzinie metrologii, oferując użytkownikom następujące pionierskie rozwiązania:
 • Wykorzystanie modeli CAD w procesie kontroli
 • Bezpośrednie połączenie systemów CAD oraz oprogramowania pomiarowego poprzez możliwość bezpośredniego Interfejsu CAD (Direct CAD Interface - DCI)
 • Wdrożenie procedur pomiarowych elementów blaszanych karoserii dostosowanych do potrzeb przemysłu motoryzacyjnego
 • Cyfrowa symulacja pomiarów w trybie offline w wirtualnym środowisku współrzędnościowej maszyny pomiarowej
 • Proste  bazowanie najbardziej skomplikowanych części (zarysów krzywoliniowych) dzięki przełomowej iteracyjnej technologii  bazowania
Oprogramowanie PC-DMIS to standardowe wyposażenie wszystkich urządzeń pomiarowych firmy Hexagon Manufacturing Intelligence. Jest również dostępne jako pakiet modernizacyjny dla większości urządzeń metrologicznych innych producentów, dzięki czemu użytkownicy maszyn pomiarowych innych niż urządzenia Hexagon również mogą korzystać z technologii PC-DMIS.

Program PC-DMIS dostępny jest w trzech różnych wersjach: Pro, CAD oraz CAD++ z opcjonalnymi modułami, które umożliwiają realizację indywidualnych potrzeb użytkownika.  Dostępna jest również wersja offline do wirtualnego programowania.
O Tobie
O Twojej firmie
Nowa opcja przekształcania na punkty (To Points Toggle) dla funkcji AutoFeatures 
Teraz użytkownik bez trudu może przekształcić funkcję AutoFeatures na punkty bądź szybko wykorzystać mierzone punkty pomiarowe dla nowej funkcji Constructions and Dimensions (Konstrukcje i Wymiary) - opcje te dostępne są dla funkcji AutoFeatures Plane, Circle oraz Cylinder  (Płaszczyzna, Koło, Walec). Wybierając ikonę To Points Toggle (przekształcania na punkty) na pasku przełączania funkcji AutoFeature użytkownik tworzy pożądaną cechę  jako poszczególne Punkty Wektorowe z powiązanymi konstrukcjami kształtu. Następnie zastosowany zostaje algorytm Best Fit Recompensate (Rekompensaty Najlepszego Dopasowania) do ponownego utworzenia oryginalnego kształtu jako nowa funkcja Constructed. 
Udoskonalony program PC-DMIS do integracji z Q-DAS 
Teraz łatwiej niż kiedykolwiek przedtem można przeprowadzić analizę swoich danych PC-DMIS, dzięki nowej opcji wspomagającej dla Q-DAS Traces. Opcja ta wprowadza ślady dla pól-K (K-Fields), których właściwości "WhereFrom" ustawiane są na "Trace" (Śledź") w oknie Setup K-Field Configuration (Ustawienia Konfiguracji Pola-K) funkcji Q-DAS Configurator (Konfigurator Q-DAS). Funkcja Q-DAS Configurator tworzy plik danych Q-DAS dla procedur pomiarowych PC-DMIS.  Dane te informują, że oprogramowanie Q-DAS do Statystycznej Kontroli Procesu wykorzystywane jest do generowania odpowiednio sformatowanych plików.
Nowa funkcja kontroli QuickSet dla wyboru opcji QuickFeature oraz  GD&T  
Nowa funkcja kontroli QuickSet wprowadza elastyczne strategie pomiarowe do wyboru opcji QuickFeature oraz GD&T. Aby aktywować funkcję QuickSet wystarczy po prostu jak zawsze nacisnąć klawisz Shift, a następnie najechać kursorem na cechę, kliknąć dwa razy na cechę na modelu CAD. W przypadku wyboru funkcji GD&T można ją aktywować klikając dwa razy na objaśnienie GD&T lub naciskając klawisz Shift, a następnie dwa razy klikając na objaśnienie GD&T na modelu CAD. Po wprowadzeniu zmian do cechy za pomocą funkcji QuickSet, program PC-DMIS  wprowadza te same zmiany w komendzie "Edytuj okno".
Nowa funkcja QuickFeature Multi Capture dla Okręgów i Walców 
Pomiary QuickFeature są teraz szybsze niż kiedykolwiek przedtem, dzięki nowej metodzie tworzenia wielu okręgów i walców jedynie jednym kliknięciem myszki. Aby utworzyć wiele elementów okrągłych, okręgów lub walców tej samej wielkości, jak np. wzór otworów na śruby, najpierw należy wybrać jedną lub więcej powierzchni, następnie nacisnąć i przytrzymać klawisz Shift i po prostu najechać kursorem na jeden element okrągły, aby podświetlić wszystkie cechy o tej samej średnicy na wybranej powierzchni. Gdy wszystkie elementy zostaną podświetlone, kliknij na element, aby stworzyć podświetlone elementy okrągłe.

Udoskonalony interfejs INSPECT 

Teraz interfejs INSPECT oferuje podgląd CAD i LIVE z programu PC-DMIS. Utwórz listę odtwarzania obejmującą jedną lub więcej procedur pomiarowych do powtarzania określoną liczbę razy, zgodnie z potrzebami procesu produkcji. 
 Odznacz ulubione, aby umieścić najczęściej wykorzystywane procedury na ekranie startowym obok ostatnio używanych. Funkcja ta współdziała z programem PC-DMIS lub QUINDOS. Funkcje sprawnie integrują się z platformą HxGN SMART Quality
Udoskonalona funkcja typu szczelina i płaskość (flush and gap) do kontroli chmury punktów 
Użytkownik może teraz korzystać z zakładki Laser AutoFeature Multiple Creation z wyodrębnieniem funkcji szczelina i płaskość (flush and gap). Ta udoskonalona funkcja jeszcze szybciej dokonuje wyselekcjonowania automatycznego pomiaru cech geometrycznych (AutoFeatures) szczeliny i płaskości (flush and gap) z istniejącej chmury punktów obiektu. Wystarczy po prostu wybrać punkt początkowy, sprawdzić pole Create Multiple Features (Stwórz Wiele Cech), wybrać właściwe krzywe, a następnie zakończyć ustawiając punkt końcowy i odległość między cechami.
Ponad 40 innych nowych funkcji i udoskonaleń, wśród których znajdują się:  
Nowy CAD Rotation Widget (Widget Obrotu CAD) do regulowania wielkości obrotu  CAD jednym kliknięciem myszki, Dodany (M) dla Współosiowości/ Współśrodkowości Leica Absolute Scanner LAS - wspomaganie skanera laserowego, udoskonalona obsługa monitora 4K, udoskonalona obsługa QuickFeature, wdrożenie Datakit 2017.3, aktualizacja interfejsu użytkownika, a także poprawa obsługi trackera.

Zalecane wymagania systemowe 

System operacyjny 
PC-DMIS 2018 R1 działa na 64 bitowych systemach operacyjnych Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 oraz Windows Vista. Żadne inne systemy operacyjne nie są obsługiwane. 

 • W przypadku wykorzystywania sterowników innego producenta należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hexagon Manufacturing Intelligence, aby zapewnić kompatybilność systemu operacyjnego. 
 • Uruchamianie oprogramowania PC-DMIS w Virtual Machine (VM) możliwe jest jeśli tylko obsługuje on OpenGL 3.0 lub nowszą wersję. 
 • Oprogramowanie PC-DMIS Vision nie obsługuje 64-bitowego systemu operacyjnego Windows 8. Karta Matrox Framegrabber oraz elementy sprzętu komputerowego z PC-DMIS Vision nie obsługują 64-bitowego systemu operacyjnego. 

Microsoft .NET Framework 
Microsoft .NET Framework 4.6.1dla Windows. Jeśli nie posiadasz .NET Framework 4.6.1, instalator PC-DMIS zainstaluje go dla Ciebie. 

RAM 
4 GB lub więcej pamięci RAM  

 • Rozmiar pliku danych CAD i stosowana wartość mnożnika tesselacji wpływa na ilość potrzebnej pamięci. Oba czynniki mają wpływ na ilość ścian (faset) tesselacji niezbędnych do wyświetlenia modelu. Im mniejsza stosowana wartość mnożnika tesselacji, tym większa pamięć potrzebna jest dla faset. W przypadku dużych modeli CAD może to przyczynić się do powstania błędu "Out Of Memory" (błędu braku pamięci) Gdy pojawi się ten błąd, bieżąca sesja PC-DMIS pozostanie w stanie niestabilnym i powinna zostać zakończona. 
 • Domyślna wartość mnożnika tesselacji wynosi 1.0 Ustawienie mnożnika tesselacji jako 0.1 doprowadzi do wzrostu wymaganej pamięci ponad wartość domyślną 1.0 od 10 do 20%. Zmniejszenie mnożnika tesselacji do 0.01 doprowadzi do dodatkowego wzrostu wymaganej pamięci od 50 do 65%. 

Karta graficzna z 1 GB pamięci RAM  

Procesor (CPU) 
2 GHZ lub szybszy czterordzeniowy procesor 

Grafika 

 • Dla komputerów stacjonarnych: Karta graficzna Quadro Nvidia K620 
 • Dla komputerów przenośnych: Karta graficzna Quadro Nvidia K1100M 
 • Dla laptopów uruchamiających PC-DMIS z sensorem laserowym RS4: Karta graficzna NVIDIA Quadro M3000M z 4 GB pamięci 

Sterownik graficzny musi obsługiwać OpenGL 3.0 lub nowszą wersję. Podczas uruchamiania PC-DMIS pojawi się ostrzeżenie, jeśli sterownik nie obsługuje OpenGL 3.0 lub jeśli sterownik dla kart graficznych ma więcej niż trzy lata. 

Dysk twardy 
2 GB wolnego miejsca na dysku plus przydzielona pamięć wirtualna 8 razy większa niż największy używany plik CAD 
Dysk SSD, HDD 10K lub dwa dyski połączone w trybie RAID 0 (napęd dysku twardego o najwyższej wydajności) 

Ekran 
Rozdzielczość ekranu:1280 x 1024 lub wyższa 

Interfejs 

 • 2 porty Ethernet Mogą być one wymagane do specjalnych instalacji w zależności od potrzeb, włącznie z, ale nie ograniczając się do systemów współrzędnościowych maszyn pomiarowych, w których jeden port wymagany jest do komunikacji ze sterownikiem, a drugi do komunikacji Intranet/Internet. 
 • Dwa porty USB 
 • Napęd DVD 
 • Klucz sprzętowy typu HASP (klucz sprzętowy USB) lub licencja oprogramowania 

Uwaga: Klucz sprzętowy typu HASP nie służy do przechowywania danych, dlatego nie można wykorzystywać klucza HASP do przechowywania (pobierania) żadnych danych z komputera. Podobnie, nie można wykorzystywać klucza HASP do dostarczenia (uploadowania/załadowania) dowolnych danych na komputer. Tylko aplikacje Hexagon Manufacturing Intelligence można odczytać lub zapisać na kluczu HASP. Nie jest to możliwe w przypadku innych aplikacji. W rezultacie nie można zastosować klucza HASP w celu pobrania lub załadowania danych z lub na komputer. 

Przeglądarka 
 Internet Explorer 10 lub nowszy 

Oprogramowanie antywirusowe 
Podczas testowania oprogramowania PC-DMIS 2018 R1 firma Hexagon Manufacturing Intelligence korzystała z programu antywirusowego Sophos Anti-Virus. Użytkownik będzie musiał potwierdzić działanie innych programów antywirusowych.   

Rozwiązania dla współrzędnościowych maszyn pomiarowych wykorzystujących  interfejs komunikacyjny RS-232  
Jeśli użytkownik instaluje PC-DMIS 2018 R1 na nowym lub istniejącym komputerze, ale ma starszy model współrzędnościowej maszyny pomiarowej wykorzystujący interfejs komunikacyjny RS-232, na komputerze należy zastosować jedno z poniższych rozwiązań: 

 • Kabel adaptera USB na zewnętrzny port szeregowy RS-232 plus sterownik kabla adaptera USB na port szeregowy 
 • Wewnętrzna karta adaptera portu szeregowego z portem szeregowym 

HxGN LIVE

HxGN LIVE - coroczna międzynarodowa konferencja organizowana przez grupę Hexagon - to szansa, aby wziąć udział w inspirujących prezentacjach, nawiązać nieograniczone...

Kontakt

Hexagon Manufacturing Intelligence
ul. Ciepłownicza 23
Kraków
31-574
Polska

T: +48 12 647 08 27
F: +48 12 311 01 43

Sprzedaż Obsługa Klienta