Oprogramowanie DataPage+ SPC

Oprogramowanie DATAPAGE+ system analizy statystycznej (SPC) do monitorowania w czasie rzeczywistym dla Enterprise Metrology Solutions

Czasy, gdy system analizy statystycznej (SPC) stosowany był opcjonalnie i gdy stanowił on jedynie ciekawostkę wartą wypróbowania już dawno minęły bezpowrotnie. Dziś każda firma, która chce być konkurencyjna wie, że SPC to najbardziej użyteczne urządzenie do kontroli procesów dostępne na rynku.

Nowe oprogramowanie DataPage+ zostało gruntownie i całkowicie zmodyfikowane, łącząc najlepsze cechy programów DataPage oraz Dataview w zupełnie nowym interfejsie użytkownika z otwartą bazą danych oraz z całkowicie dostosowanymi do indywidualnych potrzeb narzędziami do monitoringu i raportowania.

Dane pomiarowe, często rozproszone po całym zakładzie produkcyjnym, zbierane są za pomocą różnorodnych urządzeń, takich jak współrzędnościowe maszyny pomiarowe, trackery laserowe, ramiona przegubowe, systemy wizyjne, teodolity, wysokościomierze suwmiarkowe oraz wiele innych. Wyniki przedstawiane są w różnych formatach i często pozostają w izolacji, tkwiąc w urządzeniu pomiarowym.

Program DataPage+ umożliwia pobranie wszystkich danych pomiarowych z każdego pakietu EMS, które tworzą oprogramowania: PC-DMIS CMM, PC-DMIS Vision oraz PC-DMIS Portable plus import danych do różnorodnych innych formatów i automatyczne tworzenie bazy danych Microsoft SQL Express*wraz z wynikami. Gdy wszystkim dane zgromadzone są w jedynym miejscu ogromna ilość informacji pobranych z różnych urządzeń może zostać włączona do jednej centralnej bazy.

Aby zrealizować wiele zadań produkcyjnych, użytkownik oprogramowania DataPage+ bez trudu może przenosić i zarządzać danymi, wykonywać badania współzależności oraz dostosować formaty wyjściowe do własnych potrzeb. Ponieważ baza danych SQL posiada standardowy format, dane mogą być importowane i eksportowane z innych programów i źródeł z dostępem do bazy danych, otwierając przed użytkownikiem różnorodne opcje indywidualizacji.

 

DataPage+ SPC 5.0

O Tobie
O Twojej firmie
Oprogramowanie DataPage+ umożliwia różnorodne opcje przeglądu danych w czasie rzeczywistym z raportu "Dashboard" . Użytkownik ma możliwość ustawienia częstotliwości pobierania danych, co pozwala na monitorowanie ważnych procesów w czasie rzeczywistym. Poszczególne krytyczne cechy mogą być monitorowane na ekranie "monitora cech", umożliwiającym szybki odczyt działań w hali produkcyjnej, o ile procesy przebiegają w granicach kontroli. Różnego rodzaju tabele, histogramy oraz wykresy ułatwiają przegląd i monitorowanie w czasie rzeczywistym z zaawansowanymi opcjami analizy dla poszczególnych punktów danych.

Rodzaje diagramów i wykresów wspomagających proces:

Run, Individual, Subgroup, Histogram, Cumulative Probability, ATT Test, Target, Individual, Target Group, Pareto Variable, Pareto 6 Sigma, Bar & Whisker, Multi, Multi Run, Process

Wyjątkowe możliwości oprogramowania DataView zostały znacznie rozszerzone w DataPage+. Model CAD** części może być zaimportowany do DataPage+ i przeglądany w trybie "live" wewnątrz programu lub włączony do raportu wyjściowego. Dzięki wizualizacji cech krytycznych wraz z danymi przedstawianymi w trybie "live" teraz łatwiej niż kiedykolwiek przedtem wizyjnie połączyć dane pomiarowe bezpośrednio wracając do cech mierzonej części.

Raportowanie

W środowisku produkcyjnym wiele osób lub działów może potrzebować dostępu do informacji z zakresu metrologii w czasie rzeczywistym dla natychmiastowego rozwiązania problemów i kwestii produkcyjnych. Raport SPC jest użyteczny wyłącznie, gdy można go szybko odczytać i zrozumieć. Program Datapage+ łączy wiele udoskonaleń z dziedziny wizualnego raportowania danych statystycznych. Oprogramowanie zapewnia funkcjonalność, aby generować wykresy statystyczne, które mogą być zmieniane przez funkcję temple builder dla tworzenia zindywidualizowanych układów. Pojedyncza strona raportu może zawierać kilka rodzajów wykresów statystycznych.

Szczególnie przydatna jest funkcja umożliwiająca przedstawienie modelu CAD części zawartego w raporcie wraz z zindywidualizowanymi znacznikami dla poszczególnych cech. Dane SPC nigdy nie były aż takie czytelne! Błyskawiczne kojarzenie danych z konkretną cechą części sprawia, że odczyt jest szybki i łatwy. Udoskonalenie tej cechy umożliwia teraz obrót oraz powiększenie modelu CAD z liniami prowadzącymi i znacznikami, które zostały zmienione i dopasowane do potrzeb użytkownika podczas tworzenia raportu. Jest to przydatne, gdy użytkownik chce pokazać model z różnych stron na innych stronach raportu lub dokonać powiększenia poszczególnych fragmentów wielkogabarytowej części. Różne rodzaje formatów etykiety umożliwiają przedstawienie danych w zależności od preferencji wraz z oznaczonymi na kolorowo informacjami o tolerancjach. 

Gdy użytkownik zaprogramuje raport, oprogramowanie automatycznie pobierze z bazy danych informacje, co wyeliminuje jakiekolwiek ręczne wprowadzanie danych.... - uciążliwy problemem każdego działu zapewnienia jakości. Kolejne wersje raportu mogą zostać uaktualnione o nowe zbiory danych lub też dołączone do istniejącego zbioru danych.

Raporty mogą zostać utworzone, gdy tylko zajdzie taka potrzeba, za pomocą narzędzi do edytowania raportu. Strony raportu mogą zostać wymienione, dołączone dodatkowe dane i uwagi, a wyniki mogą być eksportowane do różnych formatów, włącznie z PDF oraz XPS. Poszczególne zespoły danych mogą być eksportowane do formatów XLS lub CSV (wraz z raportami Data, Variable, ISIR lub do arkuszu kalkulacyjnego Excel).

Kompatybilność z oprogramowaniem PC-DMIS wersją 3.7 lub wyższą

1 GHz lub szybszy 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64) procesor 
1 GB RAM (32-bitowy) / 2 GB RAM (64-bitowy) 
8 GB dostępnego miejsca na dysku (32-bitów) / 12 GB (64-bitów) 
Optyczny napęd DVD

*DataPage+ wprowadzany jest na rynek wraz z Microsoft SQL Express, co umożliwia utworzenie baz danych o rozmiarze do 4GB.

Dodatkowe wymagania dla modułu DataView+


DirectX 9 procesor graficzny

** Obsługiwane pliki CAD dla Dataview: .cad, .igs, .iges and .xamlsolid

Wsparcie językowe

 • Uproszczony chiński
 • Angielski
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Węgierski
 • Włoski
 • Japoński
 • Koreański
 • Polski
 • Portugalski
 • Rosyjski
 • Hiszpański
 • Szwedzki
 • Tradycyjny Chiński
 • Turecki
PC-DMIS brochure

Software Downloads

Visit our dedicated Software Portal to access support documents and downloads of our latest software.