ROBODYN

System do Kalibracji i Testowania Wydajności Robotów Przemysłowych zgodnie z normą ISO.

Innowacyjne oprogramowanie zapewniające pełną kalibrację i posiadające funkcję testowania wydajności systemów robotów przemysłowych. 

RoboDyn - system do kalibracji i kontroli robotów - zapewnia całkowicie automatyczne sterowanie, dzięki czemu działanie zautomatyzowanych systemów jest precyzyjne, elastyczne i inteligentne. 

Dzięki możliwości obliczenia ustawienia podstawy robota i przesunięcia punktu zerowego (centrum) narzędzia, a także przeprowadzenia bezpośredniej korekty i kompensacji parametrów robota, oprogramowanie RoboDyn stanowi idealne narzędzie do udoskonalenia bezwzględnej dokładności położenia (pozycjonowania) i wydajności robotów. Spełniając wymagania normy  ISO 9283, RoboDyn gwarantuje dokładność, wydajność i niezawodność   czynności automatycznych.

Prosty i łatwy w użyciu RoboDyn pozwala na modyfikację działania robotów na miejscu, co możliwe jest dzięki szybkiej ponownej kalibracji. Pełna symulacja w trybie offline RoboDyn pozwala na przekształcenie produktywności procesu w dziedzinie produkcji, montażu, testowania i logistyki.

W przypadku statycznego i dynamicznego pozyskiwania danych RoboDyn wymaga współdziałania z oferującym wysokiej jakości pomiary trackerem laserowym Leica Absolute Tracker, który cechuje precyzja, szybkość, duży zakres pomiarowy, mobilność i możliwość przeprowadzenia pomiarów 6DoF (o sześciu stopniach swobody).

 

RoboDyn

O Tobie
O Twojej firmie

SYMULACJA ROBODYN   
Moduł symulacji Robodyn może być stosowany do przedstawienia i analizy kwestii bezpośredniej widoczności (Line-of-sight) oraz tworzenia ścieżki w trybie offline przed połączeniem z fizycznym systemem.  

 • Informacje zwrotne dotyczące dostępności ścieżki (ograniczenie złączy, kinematyka odwrotna itp.)
 • Symulacja PTP, linia, ruch łuku i krzywej sklejanej (splajn).
 • Analiza ruchu robota z wykorzystaniem systemów 2D.

KALIBRACJA ROBODYN  
Moduł kalibracji zapewnia szybki i intuicyjny proces dostosowania robota do trackera laserowego oraz kalibrację konfiguracji kinematycznej robota w celu udoskonalenia bezwzględnej dokładności położenia (pozycjonowania). 

 • Obliczenia ustawienia podstawy i offset TCP.
 • Kalibracja parametrów DH (Denavita-Hartenberga) z dokładnością zgodną z normą lub zmienionymi konwencjami.
 • Automatyczne tworzenie ścieżek kalibracji.
 • Elastyczny zakres roboczy i specjalna kalibracja fluktuacji temperatury. 
 • Wsparcie osi liniowych.
 • Łączność z robotem poprzez bezpośrednią komunikację,  I/O lub stabilne sondowanie w celu osiągnięcia najwyższego poziomu elastyczności i kompatybilności. 

TEST WYDAJNOŚCI ROBODYN ZGODNIE Z NORMĄ ISO 9283 
Moduł testowy ISO umożliwia przeprowadzenie testu dokładności i wydajności każdego robota przemysłowego zgodnie z normą ISO 9283. 

 • Zgodność z normą ISO 9283. 
 • Elastyczne zdefiniowanie wymaganych testów i ich czasu trwania.
 • Automatyczne utworzenie ścieżki kontroli robota. 
 • Elastyczne zdefiniowanie stref pracy.
 • Bezpośrednie sterowanie robotem i trackerem laserowym. 
 • Tworzenie numerycznego i graficznego raportu z kontroli.
RoboDyn Brochure
Laser Tracker Software Downloads

HxGN LIVE

HxGN LIVE - coroczna międzynarodowa konferencja organizowana przez grupę Hexagon - to szansa, aby wziąć udział w inspirujących prezentacjach, nawiązać nieograniczone...

Powiązane słowa kluczowe

 • Leica Absolute Tracker AT403

  New all-in-one large-volume laser tracker system that sets a new standard for portability, simplicity, robust construction and measurement efficiency.

 • Leica Absolute Tracker AT960

  Leica Absolute Tracker AT960 to solidny, o konstrukcji typu "wszystko-w-jednym" (All-in-one) przenośny tracker laserowy, który mieści się w jednym pojemniku transportowym.