Automatyzacja produkcji

Fabryka jutra będzie inteligentna i sterowana cyfrowo, a jej procesy montażowe będą oparte na interpretacji uzyskanych w ten sposób danych. Automatyzacja będzie odgrywać znaczącą rolę we wszystkich sektorach przemysłowych. Hexagon Manufacturing Intelligence już dziś oferuje odpowiednie rozwiązania do przeprowadzania całkowicie zautomatyzowanych pomiarów oraz nadzorowania procesów technologicznych.