Automatyzacja produkcji

Fabryka jutra będzie inteligentna i sterowana cyfrowo, a jej procesy montażowe będą oparte na interpretacji uzyskanych w ten sposób danych. Automatyzacja będzie odgrywać znaczącą rolę we wszystkich sektorach przemysłowych. Hexagon Manufacturing Intelligence już dziś oferuje odpowiednie rozwiązania do przeprowadzania całkowicie zautomatyzowanych pomiarów oraz nadzorowania procesów technologicznych.

Automatyzacja Trackerów Laserowych

Zrobotyzowane systemy bazujące na pomiarch za pomocą trackera laserowego zwiększają potencjał i stopień automatyzacji przemysłowej i wprowadzają charakterystyczną dla...

PartInspect L

PartInspect L to szybkie i proste w użyciu automatyczne rozwiązanie do pomiaru części przeznaczone na hale produkcyjne, które wykorzystuje nowoczesną technologię...

360º Cela Pomiarowa

Łącząca nowoczesne komponenty z wiodącą optyczną technologią pomiarową 3D 360° cela pomiarowa stanowi wszechstronne rozwiązanie do przeprowadzania w pełni...

I/O Flow Manager

I/O Flow Manager to pełne rozwiązanie integracyjne do instalacji współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) w celi produkcyjnej. Wszechstronny pakiet, składający się z...

ROBODYN

Innowacyjne oprogramowanie zapewniające pełną kalibrację i posiadające funkcję testowania wydajności systemów robotów przemysłowych.