OSIRIS Hot / Cold

Rozwiązanie do pomiaru profili i powierzchni - produkcja stali

Łącząc dwie funkcje pomiarowe w jednym systemie, OSIRIS Hot i OSIRIS Cold stanowią zaawansowane systemy do pomiaru powierzchni i profili na linii produkcyjnej dla przemysłu metalurgicznego. 

Urządzenia pomiarowe OSIRIS stosowane są do pomiaru różnorodnych profili w hutach i walcowaniach - mogą przeprowadzać kontrolę nawet w bardzo wysokiej temperaturze - 1100 stopni Celsjusza. Wykorzystując innowacyjną technologię przekrojów świetlnych lasera i charakteryzując się wysoką częstotliwością pobierania danych, systemy OSIRIS umożliwiają pełną rekonstrukcję 3D profilu lub belki. W jednym przebiegu badana jest powierzchnia pod kątem wad i dokładność wymiarowa kształtu profilu. Wyniki pomiarowe można sprawdzić w trybie online i dokonać ich analizy w czasie rzeczywistym na terminalu pilota zdalnego sterowania. Dzięki temu użytkownik szybciej może podjąć środki zapobiegawcze, a tym samym znacznie zwiększyć współczynnik produktywności.

Urządzenia OSIRIS Hot i OSIRIS Cold stosowane są w hutnictwie, aby wykryć wady na powierzchniach walcowanych na gorąco, redukując ilość wybrakowanych produktów. Rozwiązania te sprawdzają również dokładność wymiarową, zmniejszając ilość wybrakowanych produktów końcowych. OSIRIS służy producentom profili stalowych w wielu sektorach, m. in. w kolei dużych prędkości, przemyśle motoryzacyjnym, stoczniowym, maszyn ciężkich i wysokojakościowych konstrukcji.

Profile & Surface Inspection: Steel Industry Brochure