CALIPRI RCx

System do Pomiaru Profili w trybie offline dla kształtowników stalowych walcowanych

Zaprojektowane do kontroli kształtowników stalowych walcowanych przenośne systemy pomiarowe CALIPRI RCx wspomagają proces rozwoju i wdrażania nowych profili stalowych do produkcji lub zapewniają szybką wymianę narzędzi między modelami.

Wykorzystując bezdotykową technologię przekrojów świetlnych lasera, CALIPRI RCx sprawia, że producenci stali szybciej mogą zwiększyć zdolności produkcyjne i osiągnąć wysokie normy jakościowe. Umożliwia również szybką wymianę narzędzi w zależności od rodzaju profili i wskazuje źródło problemów w danej czynności formowania.

CALIPRI RCx to przenośne urządzenie do pomiaru profili stalowych, które może być stosowane między etapami  walcowania i formowania w celu kontroli profili stalowych walcowanych na gorąco w trakcie procesu produkcyjnego i szybkiego porównania tych pomiarów profili z wartościami docelowymi. Wyniki pomiarowe natychmiast wyświetlane są na bezprzewodowym tablecie PC. Urządzenie pomiarowe CALIPRI RCx niweluje potrzebę cięcia i schładzania próbek w celu przeprowadzenia pomiarów i przyspiesza proces konwersji dla nowych profili. Oferuje znacznie więcej informacji niż tradycyjne metody i umożliwia precyzyjne osiowanie (regulację) narzędzi do walcowania.

Producenci stali w pełni polegają na systemie CALIPRI RCx podczas realizacji zadań metrologicznych, w tym pomiaru przekroju w celu przeprowadzenia natychmiastowej analizy i kalibracji stojanów walcowych, a także testowania próbek w celu określenia dokładności wymiarowej obszaru gorącego i zimnego przekroju poprzecznego belki.

Calipri RCX

Offline Profile Measurement System for Rolled Steel Sections.

Profile & Surface Inspection: Steel Industry Brochure