CALIPRI C12 / C12 Cobot

W Pełni Automatyczne Urządzenia do Kontroli Szczelin i Powierzchni na Linii Produkcyjnej - Sektor Motoryzacyjny

Oferując w pełni automatyczną kontrolę szczelin i powierzchni, systemy przeznaczone do pomiarów na linii produkcyjnej - CALIPRI C12 / C12 Cobot -  przeprowadzają pełną kontrolę montażu nadwozia, bez zamocowanych klap i zderzaków, na linii produkcyjnej nadwozia lub na linii montażu końcowego.

Urządzenia CALIPRI C12 i CALIPRI C12 Cobot do bezdotykowych pomiarów są kompatybilne z wieloma robotami przemysłowymi, a także z lekkimi i współpracującymi robotami, co pozwala na interakcję człowiek-robot. CALIPRI C12 współdziała zarówno z robotami przemysłowymi, jak i sterownikiem PLC (Programowalnym Sterownikiem Logicznym), dzięki czemu cela pomiarowa jest w pełni adaptacyjna dla  wielu modeli stosowanych na linii produkcyjnej. Systemy CALIPRI C12 zazwyczaj znajdują zastosowanie na linii montażowej nieosłoniętego nadwozia samochodowego lub w stacjach naprawczych. Natomiast model CALIPRI C12 Cobot bardzo często przeprowadza kontrolę na linii montażu końcowego.  CALIPRI C12 Cobot zmniejsza wielkość celi pomiarowej i oferuje nowe metody montażu końcowego, który często przeprowadzany jest w niewielkiej, ograniczonej przestrzeni. W przypadku obu systemów wyniki pomiarowe automatycznie wyświetlane są w czasie rzeczywistym - na ich podstawie przeprowadzana jest naprawa i osiowanie (regulacja) w stacjach naprawczych. Oferują także dane kompensacji w celu przeprowadzenia automatycznych czynności związanych z montażem. 

W pełni automatyczne systemy pomiarowe CALIPRI znajdują zastosowanie na wielu etapach produkcji pojazdów mechanicznych, włącznie z kontrolą szczelin i powierzchni na linii montażowej nieosłoniętego nadwozia samochodowego, a także po malowaniu bądź podczas montażu końcowego. Możliwy jest również pomiar na włączanej/wyłączanej (stop/go) lub stale działającej linii produkcyjnej.

Gap & Profile Measurement: Automotive Industry Brochure