Production Software

Offering a range of CNC simulation software, factory automation solutions and computer-aided manufacturing (CAD CAM) packages specified for different production methods, Hexagon Manufacturing Intelligence’s production software solutions help manufacturers produce parts right first time.

Oprogramowanie Komputerowego Wspomagania Wytwarzania (CAD/CAM)

Wspomagając proces projektowania i produkcji, portfolio oprogramowania komputerowego wspomagania wytwarzania (CAD/CAM) firmy Hexagon Manufacturing Intelligence obejmuje specjalistyczne pakiety do generowania, zarządzania i optymalizacji ścieżek narzędzi maszyn do obróbki CNC w zakresie zastosowań przemysłowych i materiałów. 

CNC Simulation Software

By virtually building the real-life machining environment prior to production, Hexagon Manufacturing Intelligence’s CNC simulation software helps manufacturers avoid errors, decrease setup times and switch CNC programs between machines to increase shop-floor productivity and reduce costs.

Factory Automation Software

Providing a comprehensive software range to manage tooling and production resources, Hexagon Manufacturing Intelligence’s factory automation solutions give manufacturers greater visibility and traceability, enabling ongoing process optimisation for production efficiency.