EngineWatch

Pomiar 6D pracy silnika w testach pojazdów

EngineWatch

Pomiar 6D pracy silnika w testach pojazdów przeprowadzany jest za pomocą systemu pomiarowego EngineWatch.   System jest wykorzystywany zarówno podczas testów pojazdu, jak i testów serii. Dynamiczne testowanie jest bardziej wydajne, a pomiary znacznie bardziej dokładne niż w przypadku systemów mechanicznych.

Montowana na uchwycie nad komorą silnika bardzo szybka kamera jest bezpośrednio zwrócona na blok silnika. Kamera składa się z matrycy CMOS o dużej rozdzielczości, zintegrowanego układu oświetlenia oraz procesora analizy obrazu.  Z częstotliwością 500 Hz w pełnej rozdzielczości, kamera charakteryzuje się wyjątkowo krótkim czasem naświetlania wynoszącym zaledwie kilka mikrosekund. System również jest stabilny na funkcji czasu, co jest konieczne w przypadku długotrwałych testów.

Zasada pomiaru oparta jest na wykrywaniu relatywnego ruchu dwóch brył. Punkty referencyjne umiejscowione są na silniku oraz na nadwoziu pojazdu w taki sposób, że kamera może je objąć jednocześnie. 

Ustawianie i kalibracja systemu zajmuje mniej niż 30 minut. Pozycja kamery względem bloku silnika nie musi być stabilna, ponieważ system wylicza pozycję w sposób ciągły wykorzystując targety referencyjne. Ruch kamery również nie ma wpływu na wynik.   

Obrazy są analizowane w sensorze. Do komputera są przesyłane tylko dane cyfrowe w czasie rzeczywistym, a nie kompletne obrazy. EngineWatch wylicza pozycje punktów pomiarowych w układzie X,Y,Z i kąt obrotu (alpha, beta, gamma) jako wartości absolutne w układzie współrzędnych pojazdu. W celu prezentacji wyników wytwarzana jest ścieżka czasu pokazująca ruch X,Y,Z w układzie współrzędnych pojazdu.  W celu wizualizacji ruchów obiektu w systemie CAD, dane pomiarowe mogą zostać przesłane do oprogramowania analitycznego za pomocą interfejsu.

O Tobie
O Twojej firmie
 • Krótki czas ustawień
 • Wysoka dokładność 
 • Brak mechanicznego połączenia pomiędzy czujnikiem a blokiem silnika 
 • Mocowanie kamery bez wymogów dużej stabilności
 • Kamera wysokiej częstotliwości z możliwością zastosowania do analizy innych obiektów spoza branży samochodowej
 • Rozszerzalny na inne zadania pomiarowe statyczne oraz dynamiczne

Komponenty systemu:

 • Podstawowy system MoveInspect z szybkimi kamerami
 • Rama mocująca
 • Zestaw akcesoriów
 • Syncbox dla 1-4 kamer (kaskadowo)
 • Komputer sterujący z oprogramowaniem WheelWatch
 • Zestaw targetów ANCO
 • 50 targetów magnetycznych
 • Panel kalibracyjny w skrzyni transportowej

 
Specyfikacja techniczna:

System operacyjny Microsoft© Windows© 7 (64 Bit)
Zasilanie Pojazdu: 12 Volt; Stacji testowej: 90 - 240 Volt
Maksymalna częstotliwość pomiaru 500 Hz
Synchronizacja Cyfrowy znacznik czasu / tryb Master/slave, Zegar / Włączanie IN/OUT (TTL o. 20 mA Loop)
Zestaw danych EngineWatch X, Y, Z, alpha, beta, gamma, ilość zdjęć, znacznik czasu (ASCII-format)
Zakres pomiarowy (X, Y, Z) 1.000 x 1.000 x 500 mm
Dokładność XYZ / dokładność kątowa ± 0.1 mm / ± 0.015°

 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany danych technicznych bez informowania.

Vehicle Dynamics Testing Brochure

HxGN LIVE

HxGN LIVE - coroczna międzynarodowa konferencja organizowana przez grupę Hexagon - to szansa, aby wziąć udział w inspirujących prezentacjach, nawiązać nieograniczone...

Co mówią nasi klienci

Jakie zastosowanie znajdują nasze systemy w codziennej pracy i produkcji? Jakie korzyści płyną z metrologii optycznej? Oddajmy głos naszym klientom.