BendingStudio

BendingStudio - Oprogramowanie do przetwarzanie oraz analizy danych związanych z procesem gięcia rur i przewodów

Od rysunku do uzyskania efektu końcowego, wymaganych jest kilka kroków, a każdy z nich dodatkowo wymaga określonego zbioru danych. Oprogramowanie firmy AICON o nazwie BendingStudio to przyszłościowe narzędzie, które łączy w sobie wszystkie dane potrzebne w wytwarzaniu giętych rur i przewodów- skończywszy na produkcji, a przechodząc po kolei przez wszystkie etapy związane z planowaniem i kontrolą jakości.

Jest to jedyne takie narzędzie, które łączy i przetwarza wszystkie niezbędne dane z naciskiem na procesy metrologiczne. W połączeniu z systemem TubeInspect , oprogramowanie BendingStudio oferuje wydajne i nastawione na użytkownika rozwiązanie związane z procesem wytwarzania elementów giętych.

Optymalna analiza danych na każdym procesie produkcji

Nawet gdy każdy mówi o tym samym elemencie, wymagane są różne dane i parametry, zależnie od etapu tworzenia, na jakim się znajdujemy tj rysunku technicznego czy produktu końcowego: dane CAD od projektantów, programy CNC giętarek, korekty gięcia, plany pomiarowe, protokoły pomiarowe czy wreszcie analizy. Nie zawsze zbiory te są ze sobą kompatybilne. 

Czasami niektóre promienie nie mogą być uzyskane i zostają zmienione na etapie wdrażania produkcji poprzez inne promienie. Innym przypadkiem może być obiekt o dowolnym kształcie uproszczony do prostych i krzywych. W takim przypadku tworzone są nowe dane będące różnicą pomiędzy zamierzeniami a efektem końcowym. 
To jest przybliżenie oprogramowania BendingStudio: BendingStudio łączy wszystkie dane należące do konkretnego detalu i pozwala producentowi kontrolować, wizualizować i udokumentować wszelkie zmiany na różnych etapach procesu. Wszystkie dane pozostają w jednym miejscu i nic nie umyka uwadze.

Właściwe rozwiązanie dla każdego użytkownika

Użytkownicy na różnych etapach procesów mogą mieć różne wymagania i oczekiwania. Podczas pomiaru czy produkcji, użytkownicy chcą zajmować się tymi danymi, które są związane z gięciem a pomiary wykonywać najłatwiej jak to tylko możliwe, aby uzyskiwać wyniki w zwartym protokole. 
W trakcie procesu planowania oraz analizy, należy operować na kompletnych danych. BendingStudio dostarcza szyte na miarę rozwiązanie, dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Najlepsze praktyki zarówno dla pomiarów jaki produkcji

Nawet gdy każdy mówi o tym samym elemencie, wymagane są różne dane i parametry, zależnie od etapu tworzenia, na jakim się znajdujemy tj rysunku technicznego czy produktu końcowego: dane CAD od projektantów, programy CNC giętarek, korekty gięcia, plany pomiarowe, protokoły pomiarowe czy wreszcie analizy. Nie zawsze zbiory te są ze sobą kompatybilne. 

BendingStudio wypełnią tę lukę.: Mamy możliwość przypisania różnych planów pomiarowych w taki sposób, że zarówno otrzymamy wyniki dla rysunku jak i wybranych warunków montażowych. Dodatkowo możemy dokonywać zaawansowane analizy na podstawie zapisanych danych.

Łatwa obsługa- wiele możliwości

BendingStudio działa na zasadzie prostego i łatwego w obsłudze interfejsu. Dodatkowo, wiele małych narzędzi ułatwia codzienne korzystanie z systemu w zakresie wyginania rur. Na przykład, mamy możliwość utworzenia danych gięcia liczonych od osi rury lub , zanim zastosujemy korekty, możemy podejrzeć efekt zastosowanych zmian w załączonym symulatorze procesu gięcia. Wszystkie te parametry uzyskujemy poprzez prostą komunikację z oprogramowaniem.

Pasować do cechy

Koncepcja oprogramowania BendingStudio jest przygotowana na przyszłościowe aplikacje, które zabezpieczą Twoją inwestycję. Niezależnie od planowania połączenia z różnymi systemami pomiarowymi, nowych technologii produkcji połączonych z montażem- BendingStudio firmy AICON 3D Systems oferuje platformę do optymalizacji integracji przetwarzanych i giętych detali.

O Tobie
O Twojej firmie

BendingStudio łączy w sobie:

  • CAD Dane
  • System kontroli produkcji
  • Giętarki
  • System pomiarowy
  • Statystyczny proces kontroli

 
Twoje korzyści:

  • Efektywna analiza danych
  • Jedno oprogramowanie dla wielu użytkowników
  • Szybsza droga od rysunku do efektu końcowego
  • Wyższa produktywność
  • Udokumentowana protokołem kontrola jakości

BendingStudio | Modułowa Konstrukcja
 

 Pakiety oprogramowania
 START  Moduły BASE, GAUGE, REPORT, STATISTIC, BD-CLASSIC
 TUBE  Pakiet START + Moduły ELBOW, INSPECT, ASSEMBLY; Interfejs BD-CORRECT 
 WIRE  Pakiet START + Moduł INSPECT; Interfejsy BD-CORRECT, BD-FREEFORM 
 PROFESSIONAL  Pakiet START + Moduły INSPECT, ELBOW, ASSEMBLY, FLEX-STANDARD, BUILD; Interfejsy BD-CORRECT, BD-FREEFORM 
 OFFLINE  Dodatkowa licencja, w tym te same moduły, co w przypadku licencji głównej 

 Moduły 
 BASE  Baza danych części, edytor, baza danych materiału, zarządzanie użytkownikami
 GAUGE  Wirtualne urządzenie pomiarowe, tolerancja płaszczowa dla linii środkowej i punktów zginania
 INSPECT  Kontrola funkcjonalnych wymiarów
 BD-CLASSIC  Obliczanie danych zginania ze stałym promieniem wygięcia 
 BRANCH  Pomiar rozgałęzionych rur z wieloma klasycznie giętymi elementami 
 STATISTIC  Ocena serii pomiarów, monitorowanie procesu
 REPORT  Przeglądarka, generowanie raportu
 FLEX-STANDARD  Korekta zgięcia dla klasycznie giętych elementów rury
 FLEX-STRETCH  Rozciąganie komponentów przewodu (węża)
 ASSEMBLY  Pozycja i lokalizacja uchwytów, kołnierzy i mocowań: zarządzanie narzędziami pomiarowymi, obejmuje moduł ELBOW
 ELBOW  Pomiar punktu końcowego rury z łącznikami prostymi lub kolankami
 BUILD  Projekt programów do gięcia na podstawie pomiarów lub danych CAD
 SERVER/DATA-SERVICE  Przechowywanie danych i obsługa na zewnętrznym serwerze; dostęp do danych w bazach danych BendingStudio w różnych miejscach pracy lub na głównym serwerze

 Interfejs
 QS-STAT  Eksport wyników pomiarowych w formacie DFQ (qs-Stat®)
 IGES Export
 Eksport geometrii rury przy użyciu formatu IGES
 STEP Export
 Eksport geometrii rury przy użyciu formatu pliku STEP
 CAD-WIZARD  Import danych IGES/STEP; automatyczne lub interaktywne pobieranie danych gięcia
 BD-CORRECT  Obliczenie korekt gięcia o stałych promieniach, adaptacja korekt, symulacja, eksport danych  do sprzężenia  z giętarkami rur
 BD-FREEFORM  Obliczanie programów do gięcia rur w dowolnych kształtach, adaptacja korekt, symulacja, eksport danych do sprzężenia z giętarkami rur

Informacje tu zamieszczone mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Tube and Wire Inspection Solutions Brochure
Bilfinger uses MoveInspect + BendingStudio to inspect tubes and pipes with large diameters.

Kontakt

Hexagon Manufacturing Intelligence
ul. Ciepłownicza 23
Kraków
31-574
Polska

T: +48 12 647 08 27
F: +48 12 311 01 43

Sprzedaż Obsługa Klienta