Teodolity

Tanie i bezwzględnie wiarygodnie pomiary – teodolity oraz tachimetry przemysłowe spełniają najwyższe standardy pomiarowe, nawet w trudnych warunkach pracy. Zasięg pomiaru ponad 500 m sprawia, że tachimetr to doskonałe narzędzie do kontroli i montażu bardzo dużych elementów.

Teodolit przemysłowy Leica TM6100A

Teodolity przemysłowe Leica Geosystems słyną na całym świecie ze swojej największej dokładności, przy najwyższej dokładności kątowej wynoszącej 0,5”.

Oprogramowanie dla teodolitów i tachimetrów przemysłowych

Teodolity i tachimetry przemysłowe od firmy Hexagon Manufacturing Intelligence zostały wyposażone w oprogramowanie o otwartej architekturze.