HxGN SMART Quality: Statystyka

Analiza, wizualizacja i raportowanie danych w zarządzanym, dostosowanym do potrzeb użytkownika formacie, dzięki zastosowaniu platformy HxGN SMART Quality

HxGN SMART Quality Statistics
Analiza statystyczna umożliwia lepsze wykorzystanie pozyskanych danych dotyczących parametrów procesu, wraz z wartościami pomiarowymi otrzymanymi z urządzeń do pomiaru i testowania.

Oferując możliwość oceny danych zgodnie z normami międzynarodowymi, lokalnymi i korporacyjnymi, platforma HxGN SMART Quality wspomaga producentów uwydatniając - w ramach procesów produkcji - obszary wymagające udoskonalenia, zanim staną się one problemem.  Wspomagany przez zestaw narzędzi do zarządzania jakością i statystycznej kontroli procesu HxGN SMART Quality oferuje zaawansowane narzędzia statystyczne, a takze pozwala na zarządzanie danymi i analizę ustrukturyzowanych danych dotyczących jakości.

HxGN SMART Quality umożliwia szczegółowy podgląd poszczególnych mierzonych części za pomocą interaktywnego modelu 3D CAD, uzupełnionym o Wykaz Materiałowy (BOM) przedstawiony w formie wykresu, obszerną listę mierzonych cech oraz zintegrowaną analizę Statystycznej Kontroli Procesu. Zintegrowane oprogramowanie qs-STAT zapewnia kierowanie maszyną oraz analizę możliwości procesu i generuje wykresy kontroli jakości. Dla klientów wymagających bardziej zaawansowanych możliwości analitycznych, platforma HxGN SMART Quality w 100% jest kompatybilna z pełnym pakietem oprogramowania do statystycznej kontroli procesu Q-DAS.

HxGN SMART Quality, zaprojektowany mając na uwadze doświadczenie użytkowników, wspomaga również dostosowane do potrzeb użytkownika przetwarzanie wyników i przekazuje te wyniki wszystkim tym, którzy ich potrzebują. Łatwe w odczycie dashboardy pomagają w wizualizacji stanu każdego procesu z odczytami spersonalizowanymi do profilu użytkownika. HxGN SMART Quality może również monitorować status procesu produkcyjnego w tle i wykazać różne rodzaje odchyłek od określonych wartości granicznych. W zależności od zastosowania, platforma oferuje krótko- bądź długoterminowe analizy statystyczne w celu optymalizacji procesu, pozwalając użytkownikom na automatyczne wprowadzenie zmian w toku procesu. 
O Tobie
O Twojej firmie
HxGN SMART Quality: Statystyka

Wspomagana przez System CAD Graficzna Analiza Danych
Natychmiast dostarcza informacje dotyczące jakości wszystkich produktów

Interaktywny model 3D CAD wraz z punktami pomiarowymi i wskazaniem wyników
Pozwala użytkownikom wychwycić tendencje poprzez wzorce wartości lub przedstawić odpowiednią statystykę programu Q-DAS.

100% kompatybilność z programem Q-DAS
Oferuje zaawansowane możliwości Statystycznej Kontroli Procesu sprawdzone na całym świecie w produkcji przemysłowej.
HxGN SMART Quality Statistics Fact Sheet

HxGN SMART Quality Statistics Fact Sheet

HxGN SMART Quality: Komunikacja

Komunikacja stanowi klucz do odblokowania potencjału danych produkcyjnych  dotyczących jakości Dzięki połączeniu danych pochodzących z wielu źródeł można otrzymać analizę...

HxGN SMART Quality: Resource Management

Określając w jaki sposób obecnie wykorzystywane są aktywa możesz proaktywnie uczestniczyć w zarządzaniu zasobami, optymalizując ich wykorzystanie i kształtując...

Sukces Klientów

Poznaj opinię Jeffa Livingstona, pracownika firmy Zimmer Biomet - producenta sprzętu medycznego - jednego z pierwszych użytkowników platformy HxGN SMART Quality.