HxGN SMART Quality: Resource Management

Zarządzaj zasobami, ulepsz organizację zadań i realizuj zadania operacyjne za pomocą HxGN SMART Quality

HxGN SMART Quality Resource Management
Określając w jaki sposób obecnie wykorzystywane są aktywa możesz proaktywnie uczestniczyć w zarządzaniu zasobami, optymalizując ich wykorzystanie i kształtując inteligentniejszy przepływ pracy.

Maszyny, urządzenia, monitory środowiska oraz pracownicy codziennie generują informacje. Narzędzia do zarządzania zasobami i organizacją zadań platformy HxGN SMART Quality umożliwiają interpretację i zebranie tych danych, tworząc inteligencję, którą można wykorzystać w celu aktywnego zwiększenia wydajności i produktywności.

Umożliwiając podgląd statusu maszyny, sprzętu, środowiska i pracowników, a także oferując trwałe narzędzia do tworzenia harmonogramów i rozwoju procesu, funkcje zarządzania zasobami HxGN SMART Quality pozwalają na bardziej wydajne zarządzanie pomiarami, testami i instalacją systemów, urządzeń oraz sprzętu produkcyjnego,  

HxGN SMART Quality umożliwia precyzyjne modelowanie struktury organizacyjnej w ramach systemu, dzięki czemu użytkownik otrzymuje dostęp do użytecznych informacji, takich jak status maszyny pomiarowej i wykorzystanie danych w kontekście własnej działalności. Nawet jeśli użytkownik jest odpowiedzialny za kilka zakładów w różnorodnych lokalizacjach, może zarządzać zasobami przedsiębiorstwa za pomocą pojedynczego dashboardu i kontroli kluczowego wskaźnika efektywności (KPI). W przypadku zdalnego zarządzania natychmiast dostępny jest status operacyjny w czasie rzeczywistym, w tym szczegóły zadania i informacje dotyczące przepływu pracy.  Platforma wspomaga również PULSE - dostępny opcjonalnie system monitorowania środowiska, dodając pozyskiwane w czasie rzeczywistym dane dotyczące warunków pracy do uzyskanych informacji.

Zarządzanie zasobami za pomocą HxGN SMART Quality pozwala również na organizację procesów pracy i zadań, zapewniając, że kluczowe czynności związane z pozyskiwaniem danych przeprowadzane są w ramach stałych czynności, a także zapewniając operatorom i menedżerom środki umożliwiające wdrożenie udoskonaleń w oparciu o informacje, których dostarczają te czynności. Zmiany mogą zostać zsynchronizowane z czynnościami bezpośrednio w platformie HxGN SMART Quality - na przykład można dokonać akceptacji i przekazać nowe plany kontroli i czynności pomiarowych zespołom bądź też zmienić harmonogram zadań, wspomagając ciągły proces ulepszania.
O Tobie
O Twojej firmie
HxGN SMART Quality: Zarządzanie Zasobami

Szczegółowy Podgląd Każdej Maszyny
Oferuje szczegółowe informacje dotyczące sprzętu, aby zapewnić użytkownikom pełną kontrolę nad aktywami.

Wbudowane Zarządzanie Przepływem Pracy i Zadaniami
Umożliwia automatyzację procesów pracy, aby zwiększyć wydajność.

Otwarta Struktura Odpowiadająca Wszystkim Zakładom
Oferuje użytkownikom możliwość kontroli ogólnej wydajności wszystkich urządzeń i zakładów przemysłowych znajdujących się w zakresie ich kompetencji.
HxGN SMART Quality Resource Management Fact Sheet

HxGN SMART Quality Statistics Fact Sheet

HxGN SMART Quality: Komunikacja

Komunikacja stanowi klucz do odblokowania potencjału danych produkcyjnych  dotyczących jakości Dzięki połączeniu danych pochodzących z wielu źródeł można otrzymać analizę...

HxGN SMART Quality: Statystyka

Analiza statystyczna umożliwia lepsze wykorzystanie pozyskanych danych dotyczących parametrów procesu, wraz z wartościami pomiarowymi otrzymanymi z urządzeń do pomiaru i...

Sukces Klientów

Poznaj opinię Jeffa Livingstona, pracownika firmy Zimmer Biomet - producenta sprzętu medycznego - jednego z pierwszych użytkowników platformy HxGN SMART Quality.