HxGN SMART Quality: Komunikacja

Zbieraj i przechowuj dane dotyczące jakości pochodzące niemal z każdego źródła przy zastosowaniu platformy SMART Quality

HxGN SMART Quality Connectivity
Komunikacja stanowi klucz do odblokowania potencjału danych produkcyjnych  dotyczących jakości Dzięki połączeniu danych pochodzących z wielu źródeł można otrzymać analizę kontekstualną i szybciej produkować. 

Przedsiębiorstwa codziennie pozyskują i zbierają ogromne ilości danych. Jednak dane często przechowywane są w różnorodnych
formatach plików na różnych systemach, dlatego wyjątkowo trudno uzyskać dostęp i skorelować wyniki, osiągając odpowiedni i konstruktywny efekt.

Zapewniając komunikację między źródłami danych, aby uzyskać bardziej szczegółowy wgląd na podstawie zgromadzonych informacji, 
wszechstronny zestaw narzędzi do komunikacji platformy HxGN SMART Quality zbiera i przeprowadza strukturyzację danych parametrów jakościowych i procesu produkcyjnego
pozyskanych z wielu źródeł fabryki, a nawet w ramach łańcucha dostaw. Dzięki zastosowaniu standardowego
zaawansowanego formatu wymiany danych (AQDEF), system może ujednolicać i łączyć
dane w jednej bazie. Bez względu na to czy dane są wprowadzane ręcznie czy też importowane bezpośrednio z urządzenia pomiarowego bądź sondy, każdy właściwy fragment informacji jest łączony, aby stworzyć pełen obraz produkcji. 

HxGN SMART Quality umożliwia również użytkownikom przeprowadzanie czynności pomiarowych w różnorodnych systemach za pomocą INSPECT - prostego graficznego interfejsu użytkownika stworzonego, aby pomiary stały się jeszcze prostsze.  Dzięki możliwości zastosowania technologii rozpoznawania kodów kreskowych i RFID, funkcje łączenia platformy HxGN SMART Quality torują również drogę ku zwiększonej automatyzacji. Status pomiarów, dane i raporty można umieścić na serwerze w celu udostępnienia osobom zainteresowanym z całego przedsiębiorstwa. 
O Tobie
O Twojej firmie
HxGN SMART Quality: Komunikacja

Otwarta i Modułowa Architektura
Całkowita skalowalność do potrzeb klienta i łatwa integracja z istniejącą infrastrukturą IT. 

Proste i Wygodne Działanie
Zmniejsza wymagania szkoleniowe i pozwala operatorom skoncentrować się na najważniejszych zadaniach.

Format Danych AQDEF
Standardowy format danych umożliwia wymianę informacji dotyczących jakości
HxGN SMART Quality Connectivity Fact Sheet

HxGN SMART Quality Connectivity Fact Sheet

HxGN SMART Quality: Statystyka

Analiza statystyczna umożliwia lepsze wykorzystanie pozyskanych danych dotyczących parametrów procesu, wraz z wartościami pomiarowymi otrzymanymi z urządzeń do pomiaru i...

HxGN SMART Quality: Resource Management

Określając w jaki sposób obecnie wykorzystywane są aktywa możesz proaktywnie uczestniczyć w zarządzaniu zasobami, optymalizując ich wykorzystanie i kształtując...

Sukces Klientów

Poznaj opinię Jeffa Livingstona, pracownika firmy Zimmer Biomet - producenta sprzętu medycznego - jednego z pierwszych użytkowników platformy HxGN SMART Quality.