Odkryj HxGN SMART Quality

Platforma oprogramowania w trybie online do zarządzania danymi dotyczącymi jakości oraz zasobami pomiarowymi

HxGN SMART Quality

HxGN SMART Quality to platforma oprogramowania w trybie online przeznaczona do zarządzania danymi dotyczącymi jakości oraz  zasobów pomiarowych, dzięki której  automatycznie informacja wprowadzana jest do procesu zarządzania jakością.

Platforma HxGN SMART Quality pozwala na wykorzystanie strumienia danych dotyczących jakości w wielu fazach produkcji, przekazując wiedzę i informacje poprzez wszechstronną analizę statystyczną, wizualizację oraz zarządzanie przepływem pracy. Umożliwia także optymizację procesu, który zwiększa konkurencyjność zakładów produkcyjnych. Wykorzystując technologię wypróbowaną w ultra-wydajnym sektorze motoryzacyjnym, platforma HxGN SMART Quality w sposób inteligentny porządkuje dane (dokonuje ich strukturyzacji), zapewniając szczegółowy wgląd w proces produkcji   przyspieszając  proces jej ulepszania. 

Zdalnie dostępna internetowa platforma HxGN SMART Quality pozwala użytkownikom na różnych poziomach organizacji niemal w czasie rzeczywistym zarządzać wymaganiami dotyczącymi jakości wraz z cyklem życia produktu, dzięki czemu  zyskuje się inteligentne, oparte na danych rozwiązanie produkcyjne.

  • Zbieranie i przechowywanie danych dotyczących jakości pozyskanych z wielu urządzeń pochodzących z różnych zakładów produkcyjnych w jednej bazie danych
  • Analiza, wizualizacji i raportowanie danych w zarządzanym, dostosowanym do potrzeb użytkownika formacie dashboard
  • Zarządzanie środkami takimi jak wysokiej jakości sprzęt, udoskonalenie czynności procesu produkcji oraz organizowanie zadań operacyjnych

Oparta na wysoce konfigurowalnym standardowym zestawie narzędzi, platforma HxGN SMART Quality może zostać dostosowana do poszczególnych wymagań środowiska produkcyjnego bez potrzeby przeprowadzania rozległych działań rozwojowych bądź kosztownych prac związanych z dostosowaniem do indywidualnych potrzeb klienta. To pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy. Platforma HxGN SMART Quality jest skalowalna, by móc dostosować się niemal do wszystkich sieci zakładów i struktur organizacyjnych - łatwo można ją zintegrować z istniejącą infrastrukturą IT.  

Nie ma znaczenia czy platforma instalowana jest na pojedynczej linii produkcyjnej, w wielu działach bądź też oddziałach przedsiębiorstwa - narzędzia HxGN SMART Quality do komunikacji, analizy statystycznej oraz zarządzania zasobami  pozwalają zakładom kontrolować ich dane i działać w sposób bardziej inteligentny.

 

HxGN SMART Quality

O Tobie
O Twojej firmie
Interfejs Przeglądarki Sieciowej
Interfejs HxGN SMART Quality oparty o przeglądarkę internetową zapewnia dostęp do danych w trybie online, umożliwiając użytkownikom przełamanie efektu tzw. silosów informacyjnych i uzyskanie zdalnego dostępu do najważniejszych informacji, zawsze i wszędzie, gdy są one potrzebne.

Najwyższej Jakości Narzędzia do Analizy Statystycznej
Ponieważ HxGN SMART Quality dzieli ten sam format danych i wspólną bazę danych z oprogramowaniem statystycznym Q-DAS , może współdziałać z pełnym asortymentem produktów. Oprogramowanie Q-DAS dostępne jest opcjonalnie, uzupełniając funkcje statystycznej oceny platformy  HxGN SMART Quality.  

Otwarty System Ethos
Platforma HxGN SMART Quality została opracowana na otwartym systemie ethos i umożliwia komunikację z maszynami wielu producentów, jak również z systemami jakości przedsiębiorstwa, zwiększając maksymalnie potencjał połączonych danych.

Przepływ Pracy i Zarządzanie Dokumentacją 
HxGN SMART Quality zapewnia spójne źródło informacji  w celu właściwego przepływu pracy i zarządzania dokumentacją. Natomiast dashboardy przeprowadzają raportowanie i interpretację danych w sposób prosty i intuicyjny.

Całkowicie Skalowana Architektura Modułowa
Koncepcja modułowa HxGN SMART Quality umożliwia rozwój instancji systemowej  wraz z przedsiębiorstwem, jedynie po przeprowadzeniu minimalnych prac rozwojowych i związanych z dostosowywaniem do potrzeb klienta. Dzięki temu każdy klient zyskuje ponadczasową technologię do zarządzania danymi dotyczącymi jakości i zasobów pomiarowych.

Komunikacja Między Fabrykami 
Dzięki możliwości precyzyjnego modelowania struktury organizacyjnej w ramach systemu oraz przeglądu danych dotyczących jakości oraz wykorzystywania zasobów w wielu działach fabryki w kontekście własnego przedsiębiorstwa, HxGN SMART Quality stanowi wszechstronne narzędzie do zbierania informacji z rozsianych po całych zakładach instalacji produkcyjnych.

Monitorowanie Maszyny i Warunków Pracy 
HxGN SMART Quality zapewnia całkowitą analizę statusu i wykorzystania maszyny, natomiast system monitorowania warunków środowiskowych PULSE umożliwia śledzenie zmian warunków pracy, ustawianie parametryzowanych alarmów w celu podjęcia działań zaradczych i korelacji wyników z wydarzeniami  . 

Jedno Oprogramowanie do Łączenia Informacji oraz Zarządzania Zasobami
Oferując unikalną kombinację narzędzi do komunikacji, analizy statystycznej i zarządzania zasobami, HxGN SMART Quality stanowi pojedynczą platformę, która rozwiązuje najczęstsze problemy związane z zarządzaniem danymi produkcyjnymi. Przeznaczona jest dla użytkowników na wszystkich etapach  Produkcji.
HxGN SMART Quality Broszura Produktu

HxGN SMART Quality Broszura Produktu

HxGN SMART Quality: Komunikacja

Komunikacja stanowi klucz do odblokowania potencjału danych produkcyjnych  dotyczących jakości Dzięki połączeniu danych pochodzących z wielu źródeł można otrzymać analizę...

HxGN SMART Quality: Statystyka

Analiza statystyczna umożliwia lepsze wykorzystanie pozyskanych danych dotyczących parametrów procesu, wraz z wartościami pomiarowymi otrzymanymi z urządzeń do pomiaru i...

HxGN SMART Quality: Resource Management

Określając w jaki sposób obecnie wykorzystywane są aktywa możesz proaktywnie uczestniczyć w zarządzaniu zasobami, optymalizując ich wykorzystanie i kształtując...

Dlaczego HxGN SMART Quality?

HxGN SMART Quality otrzymuje strategiczny obraz produkcji na podstawie danych, które pozyskujesz i umożliwia Ci wdrożenie zmian w zasobach i przepływie pracy, aby zapewnić...