Laser przechodzący przez soczewkę (Through-the-Lens laser)

Laser przechodzący przez soczewkę (Through-the-Lens laser)

Through-The-Lens laser (TTL laser)
Laser TTL oraz sensor pomiarowy oparty na technologii przetwarzania obrazów mają jednakową ścieżkę optyczną (laser przechodzi przez soczewkę). Ta zasada współosiowości umożliwia niezauważalne przełączanie między kamerą, a laserem. Koncepcja ta nie wymaga żadnego odstępu (offsetu) między dwoma czujnikami, zakres pomiarowy na osi X nie zostaje zmniejszony, a wzorcowanie jest zminimalizowane.

Laser TTL, jako czujnik z szybkim ogniskowaniem (autofokus), wykorzystuje światło lasera odbite od powierzchni mierzonego przedmiotu do znalezienia najlepszego położenia ogniska dla sensora pomiarowego. Odległość do powierzchni mierzonej części wyznaczana jest przez zasadę optycznej triangulacji światła odbitego i służy do pionowego przesuwania kamery. Laser TTL znacznie przyspiesza proces ogniskowania w porównaniu z konwencjonalnymi technikami ogniskowania wideo, jednocześnie osiągając zadawalające wartości odtwarzalności. W rezultacie całkowita szybkość pomiarów jest większa, a tym samym wielkość przerobowa mierzonych części wyższa.
 
Laser TTL może wykonywać pomiary wysokości przy użyciu kombinacji ognisk na różnych poziomach mierzonej części przy równoczesnym pomiarze głębokości nawet najmniejszych otworów nieprzelotowych, dzięki zastosowaniu zasady współosiowości. 

Skanowanie to kolejne zastosowanie lasera TTL. Przy dużej gęstości punktów pomiarowych, aż do 350 punktów na sekundę, czujnik może zarejestrować profil powierzchni swobodnej w sposób bezdotykowy, a więc nieniszczący.

Przykładowe zastosowania lasera TTL:
  • Szybkie ogniskowanie czujnika wizyjnego
  • Precyzyjne pomiary wysokości, głębokości otworów i płaskich powierzchni
  • Skanowanie konturów i powierzchni
O Tobie
O Twojej firmie
Optiv Line Brochure
Case Study Hitega Praezisionsmechanik

HxGN LIVE

HxGN LIVE - coroczna międzynarodowa konferencja organizowana przez grupę Hexagon - to szansa, aby wziąć udział w inspirujących prezentacjach, nawiązać nieograniczone...