Optiv Dual Camera

Jedna maszyna. Dwie kamery. Maksymalna elastyczność.

Oferując maksymalną elastyczność aplikacji, dwustopniowy zoom Optiv Dual Camera może przełączać się między szybkim pomiarem "multiseaptacji" w trybie podglądu i precyzyjnym pomiarem w trybie szczegółowym. Podczas gdy tryb przeglądu optymalizuje czas pomiaru, tryb szczegółowy oferuje duże powiększenie i rozdzielczość optyczną w zakresie poniżej mikrona. Przełączanie kamery odbywa się jednym kliknięciem myszy.

Optiv Dual Camera zapewnia najwyższą precyzję, oferując niskie zniekształcenia dla obrazowania typu "true-to-geometry" najdrobniejszych struktur przedmiotu. Obiektywy telecentryczne zapewniają stabilne pomiary i niezawodne powiększenie.
 

Optiv Dual Camera

O Tobie
O Twojej firmie
Elastyczne pomiary
Regulacja powiększenia obiektywu umożliwia elastyczne skalowanie dokładności pomiaru i optymalne dopasowanie do zadań

Najwyższa dokładność 
Przełączanie trybu pracy nie ma wpływu na jakość obrazów technologii Optiv Dual Camera, która zawsze pozostaje najwyższa.
Optiv Dual Technology
Optiv Dual Camera
Optiv Dual Rotary
Optiv Dual Z Concept

Kontakt

Hexagon Manufacturing Intelligence
ul. Ciepłownicza 23
Kraków
31-574
Polska

T: +48 12 647 08 27
F: +48 12 311 01 43

Sprzedaż Obsługa Klienta

Optiv Dual Z

Dzięki technologii Optiv Dual Z, możesz skrócić czas kontroli i maksymalnie zwiększyć możliwości pomiarowe, mocując optyczne i dotykowe sondy pomiarowe na...

Optiv Dual Rotary

Technologia Optiv Dual Rotary wykorzystuje dwie całkowicie zintegrowane osie obrotu CNC. Oferując uproszczone programowanie i szybkie pomiary wielosensorowe, maksymalnie zwiększamy dostępność do mierzonej części jak i redukujemy konieczność przemocowania części.