Technologia Optiv Dual

Większa dokładność i elastyczność podczas pomiarów wielosensorowych.

Optiv Dual obejmuje trzy technologie stworzone specjalnie z myślą o pomiarach wielosensorowych, dzięki którym użytkownik może zwiększyć wydajność pomiarów poprzez maksymalny wzrost ich elastyczności wskutek skrócenia czasu cyklu oraz dokładności pomiarowej. 

Każda z tych technologii ma swoje mocne strony jeśli chodzi o zwiększanie wydajności. Jednak wszystkie trzy mają jedną wspólną cechę - sprawiają, że pomiary wielosensorowe są prostsze, doskonalsze i znacznie mniej czasochłonne.

Technologia Optiv Dual obejmuje: 

Optiv-Dual-Z
Optiv Dual Z
– bezkolizyjny dostęp do większej ilości pozycji pomiarowych dzięki dwóm osobnym pionowym osiom, redukuje potrzebę przemocowania części

Optiv-Rotary
Optiv Dual Rotary
 – zapewnia dostęp do większej ilości pozycji pomiarowych dzięki automatycznemu obrotowi części

Optiv-Camera Optiv Dual Camera – większa elastyczność pomiarów dzięki automatycznemu przełączaniu z bardzo dokładnego trybu pomiarowego na tryb charakteryzujący się wysoką wydajnością metrologiczną

Technologie te mogą zostać opcjonalnie zainstalowane na wielu wielosensorowych i optycznych współrzędnościowych maszynach pomiarowych (CMM) firmy Hexagon.  Kliknij na poszczególne technologie Optiv Dual, aby dowiedzieć się w jaki sposób każda z nich może udoskonalić kontrolę metrologiczną i zwiększyć wydajność pomiarową. 

Optiv Dual Z

Dzięki technologii Optiv Dual Z, możesz skrócić czas kontroli i maksymalnie zwiększyć możliwości pomiarowe, mocując optyczne i dotykowe sondy pomiarowe na dwóch pionowych osiach, mogących poruszać się niezależnie od siebie.

Optiv Dual Rotary

Technologia Optiv Dual Rotary wykorzystuje dwie całkowicie zintegrowane osie obrotu CNC. Oferując uproszczone programowanie i szybkie pomiary wielosensorowe, maksymalnie zwiększamy dostępność do mierzonej części jak i redukujemy konieczność przemocowania części.  

Optiv Dual Camera

Technologia Optiv Dual Camera umożliwia błyskawiczne przełączenie między bardzo dokładnymi a szybkimi pomiarami.

Kontakt

Hexagon Manufacturing Intelligence
ul. Ciepłownicza 23
Kraków
31-574
Polska

T: +48 12 647 08 27
F: +48 12 311 01 43

Sprzedaż Obsługa Klienta