Magazynki wymiany sond

Zawsze właściwa konfiguracja trzpieni

Magazynki wymiany trzpieni firmy Hexagon Manufacturing Intelligence dla stacjonarnych i przenośnych współrzędnościowych maszyn pomiarowych typu portalowego umożliwiają wykorzystanie różnej konfiguracji trzpieni w jednym programie części bez potrzeby powtarzania procedury kalibracji. Możliwość wyposażenia magazynka zgodnie z własnymi potrzebami zapewnia dużą elastyczność pracy i pozwala użytkownikom na przyszłościowe rozszerzenie systemu.

Magazynki wymiany trzpieni są dostępne dla poniższych sond skanujących firmy Hexagon Manufacturing Intelligence:
 
  • HP-S-X1
  • HP-S-X3
  • HP-S-X5
  • LSP-S2
  • LSP-S4
O Tobie
O Twojej firmie

Całkowicie automatyczna wymiana trzpieni
Magnetyczne połączenie mocowania trzpienia umożliwia całkowicie automatyczną, szybką i powtarzalną wymianę sterowaną przez oprogramowanie pomiarowe.

Idealna konfiguracja dla każdego programu części
Magazynki wymiany trzpieni pozwalają na zastosowanie różnych konfiguracji trzpieni w jednym programie części bez potrzeby powtarzania procedury kalibracji.

Dostępne są dla wszystkich sond skanujących firmy Hexagon Metrology
Wyposażony w co najmniej 3 porty, magazynek wymiany trzpieni może współpracować z wszystkimi dostępnymi na rynku sondami skanującymi serii HP-S oraz LSP-S firmy Hexagon Metrology.

Probes & Sensors catalogue
Styli and Accessories Catalogue

HxGN LIVE

HxGN LIVE - coroczna międzynarodowa konferencja organizowana przez grupę Hexagon - to szansa, aby wziąć udział w inspirujących prezentacjach, nawiązać nieograniczone...