Manualna głowica HH-MI

HH-MI – Manualna indeksowana głowica ze zintegrowaną sondą dotykową (stykową)

HH-MI-M
HH-MI to głowica obrotowo-uchylna z indeksowalnym trzpieniem. HH-MI może zostać ustawiona w 168 pozycjach, bez konieczności ponownej kalibracji może obracać się w skokach o 15°.

Ruchy kątowe względem osi A oraz B są wyraźnie wskazywane w okienkach na głowicy, dzięki czemu operator w każdym momencie zna dokładną pozycję kątową sondy. TESASTAR-i może zostać odłączona ręcznie. Interakcja dotykowa i wizualna pozwala użytkownikowi w każdej chwili rozpoznać pozycję kątową trzpienia pomiarowego.
O Tobie
O Twojej firmie
  • 168 indeksowalnych pozycji
  • Obsługa tylko jedną ręką
  • Zintegrowana sonda dotykowa (stykowa)
  • Regulowana siła pomiarowa (przełączania)
  • Używanie długich trzpieni
  • Mocowanie trzpienia – gwint M3
 Kąt obrotu  A: 0° - 90°; B: +/- 180°
 Skok pozycji  15°
 Całkowita liczba pozycji  168
 Powtarzalność pozycjonowania  1,5 µm
 Powtarzalność sondy 1D (2 Sigma)*  0,35 µm
 Regulowana siła pomiarowa (przełączania  0.1 do 0.3 N
 Uchylenie robocze  X/Y = +/- 20°, Z = + 6 mm
 Kierunki pomiarów  ±X, ±Y, +Z
 Mocowanie osi  Ręczne, za pomocą dwóch przycisków na głowicy
* Warunki testu: Długość trzpienia: 21mm, Siła pomiarowa: 0.12N, Szybkość pomiarowa: 8mm/s
 
Probes & Sensors catalogue
Styli and Accessories Catalogue

HxGN LIVE

HxGN LIVE - coroczna międzynarodowa konferencja organizowana przez grupę Hexagon - to szansa, aby wziąć udział w inspirujących prezentacjach, nawiązać nieograniczone...