I/O Flow Manager

Pełen system do integracji w celi produkcyjnej przeznaczony dla współrzędnościowych maszyn pomiarowych

I/O Flow Manager to pełne rozwiązanie integracyjne do instalacji współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) w celi produkcyjnej. Wszechstronny pakiet, składający się z urządzenia i oprogramowania, umożliwia producentom wdrożenie kwestii zapewnienia jakości bezpośrednio do procesu produkcji zaledwie po krótkim szkoleniu i z koniecznością wcześniejszego programowania ograniczoną do minimum. 

I/O Flow Manager ułatwia integrację współrzędnościowej maszyny pomiarowej ze środowiskiem produkcji poprzez połączenie współdziałającego dedykowanego urządzenia i oprogramowania, by móc zapewnić bezproblemowe połączenie z urządzeniami produkcyjnymi w celi produkcyjnej. 

 I/O Box, zawierający standardowy konektor przemysłowy ze wcześniej zdefiniowanym układem, łączy współrzędnościową maszynę pomiarową, tworząc system. Natomiast oprogramowanie I/O Flow Manager wykorzystuje bibliotekę funkcji modułowych do interakcji z komponentami w zautomatyzowanej celi produkcyjnej. 

System modułowy I/O Flow Manager został opracowany w taki sposób, aby zapewnić pełną elastyczność przebiegu pracy, bez kosztów prac rozwojowych związanych z opracowywaniem dedykowanych rozwiązań. Moduły oprogramowania funkcjonują jako część edytora organizacji pracy, co pozwala na uproszczone programowanie ze zdefiniowanymi wcześniej  czynnościami pomiarowymi, które mogą zostać dostosowane do realizacji indywidualnych zadań. W przypadku zmiany wymagań, czynności pomiarowe szybko i prosto mogą zostać zmienione z biblioteki modułowej, bez długotrwałych okresów przestoju w pracy. Składający się z urządzenia i oprogramowania zoptymalizowany pakiet do integracji w zautomatyzowanej celi produkcyjnej został uprzednio skonfigurowany do współdziałania z czytnikami RFID lub skanerami kodów kreskowych, umożliwiając zastosowanie systemów automatycznego rozpoznawania części w celu zwiększenia ogólnej wydajności.

W przeciwieństwie do rozwiązań dedykowanych, I/O Flow Manager jest prosty w konfiguracji, zmniejszając czas przestoju podczas instalacji.  Dzięki prostemu interfejsowi użytkownika typu "kliknij i mierz" operatorzy, bez względu na doświadczenie, mogą uruchomić współrzędnościową maszynę pomiarową w celi produkcyjnej wybierając po prostu odpowiedni program pomiarowy ze zdefiniowanej uprzednio listy.

Całkowicie konfigurowalny pakiet I/O Flow Manager współdziała z wytrzymałą współrzędnościową maszyną pomiarową przeznaczoną na hale produkcyjne TIGO SF oraz urządzeniami serii GLOBAL

O Tobie
O Twojej firmie
Edytor organizacji pracy  
 Biblioteka modułowego oprogramowania zapewnia wytwórcom wyjątkową elastyczność, pozwalającą na szybkie dostosowanie do zmian aplikacji, zachowując w pełni dostosowane do potrzeb programy pomiarowe, bez jakichkolwiek kompromisów.

I/O Box 

Programowalny interfejs łączący standardowy konektor przemysłowy ze wcześniej zdefiniowanym układem, umożliwiający połączenie maszyny pomiarowej ze środowiskiem przemysłowym.

Skonfigurowany do współdziałania z czytnikami RFID lub skanerami kodów kreskowych

Uprzednia konfiguracja w celu prostego współdziałania z automatyczną identyfikacją i pozyskiwaniem danych na części z zastosowaniem opcjonalnego zintegrowanego skanera kodów kreskowych i czytnika RFID (ang. Radio-frequency identification - wykorzystanie fal radiowych do przesyłania danych oraz zasilania elektronicznego układu w celu identyfikacji obiektu).