Akcesoria dla maszyn CMM

Współrzędnościowe maszyny pomiarowe, oprogramowanie, trzpienie dla sond pomiarowych – krąg ten zamyka szeroki zakres naszych akcesoriów, które znacząco ułatwiają pomiary przestrzenne. Akcesoria te zapewniają jeszcze bardziej dokładne wyniki, które są osiągane w krótszym czasie lub poszerzają zakres możliwych zastosowań systemu pomiarowego.