Oprogramowanie Komputerowego Wspomagania Inżynieryjnego (CAE) 

Oprogramowanie Komputerowego Wspomagania Inżynieryjnego (CAE) firmy Hexagon Manufacturing Intelligence pozwala projektantom, inżynierom i analitykom przeprowadzić symulację produktu oraz wydajności procesu przy użyciu metody elementów skończonych (MES - ang. FEA), metody obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) oraz analizy typu Multibody Dynamics (MBD), jak również zapewnia narzędzia do oszacowania kosztów i optymalizacji projektu.

Forming Technologies (FTI)

Oprogramowanie do tworzenia projektów konstrukcji z blach, symulacji i szacowania kosztów

MSC Software

Firma MSC Software tworzy oprogramowania symulacyjne, które umożliwiają inżynierom walidację i optymalizację projektów z wykorzystaniem wirtualnych prototypów. Producenci niemal w każdym sektorze przemysłowym wykorzystują to oprogramowanie, aby udoskonalić, a nawet zastąpić fizyczny prototyp fazy "budowy i testowania", który od lat tradycyjnie stosowany jest na etapie projektowania produktu i inżynierii.