Skaner Laserowy HP-L-10.10

Uniwersalny skaner laserowy to połączenie prędkości, dokładności, uniwersalności i intuicyjności

 

Skaner Laserowy HP-L-10.10

Urządzenie HP-L-10.10 firmy Hexagon to więcej niż wiodące na rynku rozwiązanie skanujące do współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM). To też jedyny skaner laserowy, który zmienia maszynę CMM w optyczny system wieloczujnikowy. Łączy niezrównaną szybkość, dokładność i uniwersalność, co usprawnia pomiary złożonych powierzchni obrabianych przedmiotów. Nowoczesne urządzenie HP-L-10.10 połączone z oprogramowaniem PC-DMIS sprosta każdemu wyzwaniu kontrolnemu i wyznacza całkiem nowy standard laserowego skanowania w maszynach CMM.  

HP-L-10.10 to najdokładniejszy skaner laserowy do maszyn CMM marki Hexagon. Przy błędzie kształtu wynoszącym 8 μm dokładność jest zbliżona do tej, którą operatorzy osiągają za pomocą dotykowych rozwiązań do sondowania. Jednocześnie urządzenie HP-L-10.10 rejestruje do 600 000 punktów na sekundę — to niespotykana prędkość i ilość danych nawet podczas pomiarów powierzchni trudnych, takich jak powierzchnie odbijające światło czy błyszczące. 

HP-L-10.10 wyróżnia się nie tylko w kwestii wydajności i dokładności. Razem z oprogramowaniem pomiarowym PC-DMIS oferuje również unikalne nowe funkcje pozwalające zmienić sposób użycia maszyn CMM na etapie programowania i pomiarów, także w celu zaawansowanego raportowania i współpracy. 
O Tobie
O Twojej firmie

Sensor

 Klasa lasera  2 (EN / IEC 60825-1:2014)
 Emitowana długość fali  450  nm (widoczność fali)
 Maksymalna średnia moc promieniowania  ≤1  mW
 Zakres temperatur gwarantujący specyfikację  16 do 26 °C (61 do 79°F)
 Zabezpieczenie przed wodą i pyłem  IP51 (IEC/EN 60529) (z wyjątkiem terminalu nagrzewania)
 Wilgotność otoczenia  95% bez kondensacji
 Temperatura robocza  16 do 32 °C (32 do 89,6°F)
 Temperatura przechowywania  -30 do +70 °C (-22 do +158°F)
 Masa   427  g

 

Wydajność

 Częstotliwość skanowania (linii na sekundę)  300 Hz
 Szybkość pobierania danych  600 000 punktów/sekundę
 Odporność sensora na światło otoczenia  10 000 lx
 Odległość i głębokość (Z)  90 ± 30 mm (dodatkowe 30 mm z eFOV)
 Szerokość liniowa lasera  80 mm (w średnim polu)

 

Dokładność pomiarowa

 

       
 ISO 10360-8:2013  Kula  P[Form.Sph.D95%:Tr:ODS]  12 µm
 P[Form.Sph.1x25:Tr:ODS]  8 µm
 P[Size.Sph.All:Tr:ODS]  14 µm
 L[Dia.5x25:Art:ODS  24 µm
 Płaszczyzna  P[Form.Sph.D95%:Tr:ODS]  12 µm
 ISO 10360-9:2013
 (HP-L-10.10 + HP-THDe lub HP-S-X1)
  Sfera  L[Dia.2x25::MPS]  18 µm

Wszystkie specyfikacje dotyczą współrzędnościowych maszyn pomiarowych typu portalowego z indeksowanym przegubem. Specyfikacje uwzględniają niepewność pomiaru zgodnie z ISO/TS 17865:2016 

Pomiary wykonywane w rozszerzonym polu widzenia (eFOV) spowodują w przybliżeniu dwukrotnie większy błąd dyspersji w porównaniu ze standardowym polem widzenia (sFOV). Włączenie rozszerzonego pola widzenia (eFOV) nie wpływa na dokładność pomiarów generowanych w standardowym polu widzenia (sFOV).

Wszystkie podane wartości mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Katalog Głowic i Sond
HP-L-10.10 Data Sheet
High-precision measurement of knee implants