Nowe udoskonalenia w wydajności i użyteczności trackera laserowego z funkcją bezpośredniego skanowania firmy Hexagon

Oprogramowanie systemowe v1.1 innowacyjnego systemu ATS600 posiada wiele nowych funkcji, w tym funkcję zarządzania aktywami fabryki w czasie rzeczywistym dzięki kompatybilności z oprogramowaniem do zarządzania aktywami fabryki HxGN SFx | Asset Management.

10 czerwca 2020
ATS600-Update_Media-Release
Dziś firma Hexagon Manufacturing Intelligence ogłosiła wprowadzenie na rynek nowej wersji oprogramowania dla systemów trackera laserowego Leica Absolute Tracker ATS600  . Jest to pierwsza aktualizacja oprogramowania systemu dla ATS600, która oferuje wiele nowych funkcji opracowanych w oparciu o liczne informacje zwrotne zbierane od momentu wprowadzenia na rynek systemu na początku 2019 roku. Od udoskonalonego obrazowania po nowe procesy i tryby skanowania - nowa aktualizacja oprogramowania zwiększa wydajność i użyteczność, usprawniając bezpośrednie skanowanie dużych powierzchni. Najnowsza wersja oprogramowania umożliwia również pełną integrację systemów ATS600 z platformą oprogramowania do zarządzania aktywami fabryki HxGN SFx | Asset Management.

Wśród wielu udoskonaleń nowa wersja oprogramowania posiada nowy tryb obrazowania panoramicznego, który umożliwia użytkownikom tworzenie dużych złożonych (kompozytowych) obrazów obszaru roboczego z zastosowaniem wbudowanej Kamery Podglądu. Obraz systemu z podglądu na żywo może zostać nałożony na kompozyt, umieszczając go w szerszym kontekście i umożliwiając łatwiejszą nawigację podczas pomiaru części o wyjątkowo dużych gabarytach, przekraczających standardowe pole widzenia systemu. Wprowadzono również udoskonalenia w zakresie kodowania, które zwiększają rozdzielczość Kamery Podglądu, umożliwiając wyświetlenie podglądu na żywo systemu w rozdzielczości trzy razy wyższej niż dotychczas. Dzięki wysokiej jakości obrazu wynoszącej nawet 5 megapikseli, dostępnych jest kilka poziomów powiększania (zoom), bez zmniejszania rozdzielczości, co ułatwia dokładne namierzanie odległych powierzchni pomiarowych.

“Nowa aktualizacja ma na celu zwiększenie wydajności poprzez udoskonalenie użyteczności” - mówi Rodrigo Alfaia, Dyrektor Produktu Działu Trackerów Laserowych Absolute Tracker w firmie Hexagon Manufacturing Intelligence. "ATS600 całkowicie różni się od innych trackerów laserowych dostępnych na rynku. Dlatego naszym priorytetem było poznanie opinii użytkowników, gdy już przyzwyczaili się do pracy z nowym systemem – informacje zwrotne otrzymywane od nich w ciągu ostatniego roku były dla nas bardzo istotne podczas opracowywania nowych funkcji tej aktualizacji oprogramowania. Właśnie dlatego skoncentrowaliśmy się na wprowadzeniu udoskonaleń w obszarze, który jeszcze bardziej usprawni cały proces bezpośredniego skanowania i pomoże naszym użytkownikom działać bardziej wydajnie podczas realizacji zadań pomiarowych na dużą skalę”- tłumaczy Rodrigo Alfaia.

Pomiary również zostały udoskonalone dzięki dodaniu kilku nowych procesów i trybów skanowania. Nowa funkcja jednolitego rozstawu siatki wykorzystuje dane pomiarowe 3D do obliczenia właściwej orientacji skanowanych powierzchni. To pozwala na odpowiednie ustawienie odstępów między punktami na obszarze skanowania, zapewniając jednolitą siatkę danych na całej powierzchni. Dodatkowo nowe profile Skanera Liniowego i Skanera Pierścieniowego sprawiają, że pozyskiwanie danych w niektórych sytuacjach jest łatwiejsze i szybsze, np. podczas przeprowadzania ukierunkowanych pomiarów takich jak przekroje poprzeczne lub wąskie paski bądź też podczas pozyskiwania dużej liczby danych, np. w przypadku skanowania w obszarze 360 stopni.

Możliwość współdziałania systemu ATS600 z oprogramowaniem do zarządzania aktywami fabryki SFx Asset Management firmy Hexagon to kolejny obszar pozwalający na znaczne zwiększenie wydajności. Platforma oprogramowania pozwala na zarządzanie flotą systemów metrologicznych w pełnym zakresie, wraz ze zdalnym monitorowaniem opartym o strumieniowanie (streaming) danych w czasie rzeczywistym. Platforma oprogramowania HxGN SFx | Asset Management umożliwia szczegółowy monitoring oraz analizę sposobu działania urządzeń fabryki na scentralizowanym, przyjaznym dla użytkownika pulpicie nawigacyjnym, niezależnie od tego czy aktywa znajdują się w jednych zakładach, czy też w wielu fabrykach rozsianych po całym świecie. Alarmy w czasie rzeczywistym pozwalają użytkownikom szybko reagować na anomalie, sygnalizując potrzebę działania, a jednocześnie redukując nieplanowany czas przestoju. Połączenie systemu ATS600  z platformą oprogramowania umożliwia użytkownikom prosty nadzór i zwiększenie wydajności zaawansowanej, automatycznej kontroli pomiarowej elementów wielkogabarytowych.

Wszystkie nowe systemy ATS600 zamówione w firmie Hexagon będą dostarczane z nową wersją oprogramowania. Natomiast wszystkie starsze wersje systemów otrzymają nową wersję oprogramowania jako aktualizację. Więcej informacji uzyskają Państwo w lokalnych centralach handlowych i u przedstawicieli firmy Hexagon.

Hexagon to globalny lider rozwiązań w dziedzinie rzeczywistości cyfrowej, które łączą technologie czujników, oprogramowania i systemów autonomicznych. Wykorzystujemydane aby poprawić efektywność, produktywność, jakość i bezpieczeństwo w zastosowaniach przemysłowych, produkcyjnych, infrastrukturalnych, sektora publicznego i mobilności.

Nasze technologie przekształcają ekosystemy produkcyjne i związane z ludźmi w takisposób, że stają się coraz bardziej połączone i autonomiczne — gwarantując skalowalną i zrównoważoną przyszłość.

Hexagon Manufacturing Intelligence oferuje rozwiązania, które wprowadzają inteligencję do produkcji na podstawie danych z projektowania i konstruowania, produkcji i metrologii.Więcej informacji można znaleźć na stronie hexagonmi.com

Hexagon (indeks NASDAQ w Sztokholmie: HEXA B) zatrudnia około 22,000 pracowników w 50 krajach i osiąga przychody w wysokości 4.3bn mld euro rocznie. Dowiedz się więcej na hexagon.com i obserwuj nasze konto @HexagonAB.