Hexagon wprowadza na rynek QUINDOS 2019.2

Druga z dwóch corocznych głównych aktualizacji oprogramowania QUINDOS posiada nową opcję VCMM II do sprawdzania niepewności pomiarowej poszczególnych cech.

17 lipca 2019
Firma Hexagon Manufacturing Intelligence ogłosiła wprowadzenie na rynek drugiej pełnej wersji oprogramowania QUINDOS 2019 - zaawansowanego i wszechstronnego programu do analizy geometrii specjalnych i najbardziej elastycznego pakietu oprogramowania pomiarowego - od standardowej kontroli po pomiar zespołów napędowych.
QUINDOS 2019.2 posiada nową opcję QUINDOS Virtual CMM – VCMM II do określania niepewności pomiarowej mierzonych cech.  Zweryfikowany przez  PTB moduł opiera się na najnowszych modelach matematycznych i standardach technologicznych. Czynniki wpływu i ich korelacje mogą zostać określone automatycznie dla każdego zadania pomiarowego, wykorzystując symulację komputerową zgodnie z normą VDI/VDE 2617 Arkusz 7 - także podczas ustawiania maszyny zdalnie lub na osobnym komputerze do symulacji. Liczba przebiegów symulacji i harmonogram symulacji mogą zostać dostosowane do konkretnych zadań, zapewniając możliwość elastycznego reagowania na wymagania dotyczące wydajności i dokładności.

Oprogramowanie QUINDOS posiada interfejs użytkownika o przejrzystej strukturze, który prowadzi użytkownika przez kolejne etapy - od określenia zadania pomiarowego po raport końcowy.  Niepewność pomiarowa może zostać zdefiniowana  indywidualnie jako wartość dla każdej cechy w raporcie, a także w formie graficznej. Wynik graniczny może zostać zróżnicowany dla kontroli wstępnej i końcowej (wejściowej i wyjściowej) bądź przedstawiony zgodnie z konwencjonalną (standardową) grafiką programu QUINDOS.
Dla rozwiązań przeznaczonych dla frezów kół zębatych dodano funkcję określania offsetu (przestawienia) narzędzi do frezowania/szlifowania. Opcja ta może być wykorzystywana do wyznaczenia wartości korekcji dla czynności frezowania/szlifowania w procesie produkcji w oparciu o ocenę przestawienia (offsetu) standardowego, poprzecznego i promieniowego.

QUINDOS 2019 posiada również opcję kontroli strategii szlifowania dla przeciągania z rowkami pierścieniowymi (DIN 1415). Oprogramowanie ocenia kształt linii stopniowo zwężającego się zęba w kierunku natarcia. Podczas kontroli swobodnych powierzchni możliwe jest wykrycie i ograniczenie rozdrabniania (kruszenia) materiału i naprężeń ściskających, które mogą prowadzić do zniszczeń. W QUINDOS przeprowadzono także aktualizację opcji kontroli korony Hirth'a (opcja Hirth) zgodnie z najnowszymi wytycznymi przemysłowymi VW PV 5316.

QUINDOS oferuje także nową opcję kontroli kół zębatych z nowym graficznym raportem.  Wykresy liniowe (punktowe) typu "wszystko w jednym"  wizualizują oceny linii śrubowej i profilu zębatki w skondensowanym formacie.  Dodatkowo do listy specjalnych pomiarów dodano również opcję wymiarów powyżej 3 kulek.

“QUINDOS – specjalista w dziedzinie rozwiązań pomiarowych - aktualizuje swoje moduły zgodnie z najnowszymi normami, a tym samym zapewnia zaufanie odnośnie jakości przeprowadzanych pomiarów” - mówi Karin Schneider, Dyrektor Produktu QUINDOS. "W przyszłości podstawowy pakiet oprogramowania zostanie zaktualizowany i dostosowany do jeszcze większej liczby nowych norm z zakresu GD&T. Właśnie rozpoczął się proces wdrażania normy DIN 14405-1:2016 i opracowywania najnowszych komend do oceny profilu powierzchniowego i liniowego" - dodaje Karin Schneider.
O firmie Hexagon Manufacturing Intelligence

Hexagon Manufacturing Intelligence pomaga producentom przemysłowym rozwijać przełomowe technologie dzisiaj, a jutro – produkty zmieniające życie. Jako wiodący specjalista w zakresie metrologii i produkcji, ekspert w sondowaniu, myśleniu i działaniu dzięki zbieraniu, analizie i aktywnemu wykorzystywaniu danych zapewniamy naszym klientom pewność w zwiększaniu produkcji i wydajności przy jednoczesnym ulepszaniu jakości produktów.

Przez sieć lokalnych centrów usługowych, zakładów produkcyjnych i działań komercyjnych na pięciu kontynentach kształtujemy zmiany w produkcji, aby stworzyć świat, w którym jakość zwiększa wydajność produkcji. Więcej informacji można znaleźć na stronie HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence jest częścią Hexagon (Nasdaq w Sztokholmie: HEXA B; hexagon.com), wiodący globalny dostawca technologii informacyjnych zwiększających jakość i wydajność w zastosowaniach geoprzestrzennych i przemysłowych.

Co nowego w QUINDOS 2019.2

Druga z dwóch corocznych głównych aktualizacji oprogramowania QUINDOS posiada nową opcję VCMM II do sprawdzania niepewności pomiarowej poszczególnych...

Kontakt

Hexagon Manufacturing Intelligence
ul. Ciepłownicza 23
Kraków
31-574
Polska

T: +48 12 647 08 27
F: +48 12 311 01 43

Sprzedaż Obsługa Klienta