Nasza Obietnica

Wdrażana przez nas koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. "CSR – Corporate Social Responsibility) zmienia świat na lepsze

Our_Promise_800x428

Nasza Obietnica dla Planety

Co najmniej od około 2000 roku wielu naukowców twierdzi, że żyjemy w nowej epoce geologicznej: Antropocenie.  A wszystko za sprawą działalności ludzkiej, która znacznie zmieniła środowisko ("Antropo" pochodzi z języka greckiego i oznacza "człowieka") wskutek spalania paliw kopalnych, wylesienia (deforestacji) i nadmiernego polegania na tworzywach sztucznych.  Praktyki te niosą ze sobą liczne zagrożenia dla życia na Ziemi - pełna skala szkód nie jest nam jeszcze znana.  

Jednak wiemy jedno: przyszłość naszej planety leży w naszych rękach. 

Każda organizacja musi dostrzec te wyjątkowe wyzwania, przed którymi my wszyscy stoimy i zapewnić, by nasze czynności i strategie służyły nie tylko naszym interesom, ale również były korzystne dla środowiska.  

Jako wpływowa, globalna firma zdajemy sobie sprawę w jaki sposób oddziałujemy na środowisko. Dlatego spoczywającą na nas odpowiedzialność traktujemy bardzo poważnie. Świat się zmienia, jednak koncepcja działalności gospodarczej i etyka w firmie Hexagon Manufacturing Intelligence są ze sobą w pełni zsynchronizowane: pragniemy, aby zmiany były wprowadzane na lepsze. 

Dzięki zastosowaniu naszych rozwiązań w procesie produkcji, nasze produkty mogą w znacznym stopniu wpływać na środowisko. Właśnie dlatego nasza troska o środowisko znajduje odzwierciedlenie w procesie projektowania wszystkich naszych produktów - od tworzenia przyjaznych dla środowiska funkcji eco mode, które zwiększają wydajność energetyczną, po narzędzia do monitorowania produkcji, które zmniejszają zużycie komponentów i surowców. 

Dziś na arenie światowej kwestią priorytetową jest globalne ocieplenie. Dlatego przedsiębiorstwa nie mogą pozwolić sobie na to, aby oddzielnie traktować kwestię korzyści finansowych i ochrony środowiska. Jądro naszej strategii tworzą działania dążące do równowagi ekologicznej i gospodarczej - sprawiamy, że producenci działają bardziej wydajnie, wykorzystując mniejszą liczbę zasobów. Przedłużamy również cykl życia produktu. 

Nasza Obietnica dla Filantropii

Nasz wieloletni partner - organizacja charytatywna non-profit Wings for Life - wspiera finansowo prowadzone przez światowych specjalistów testy kliniczne i badania nad rdzeniem kręgowym. Co roku nasi pracownicy dołączają do tysiąca uczestników biegu  Wings for Life World Run. Hexagon pokrywa opłatę wpisową każdego pracownika, która w całości przekazywana jest na fundację.

Wspomagamy naszych pracowników w procesie zdobywania funduszy na poziomie lokalnym - od wydarzeń charytatywnych po długoterminowe inicjatywy związane ze zbiórką pieniędzy i podnoszeniem poziomu świadomości w kwestiach bliskich sercu pracownika. 

Dzięki swoim siedzibom na całym świecie firma Hexagon znajduje uznanie w wielu społecznościach, które oferują nam swoje wsparcie, talenty i zasoby. Jesteśmy globalnym przedsiębiorstwem z sercem otwartym na sprawy lokalne - bardzo ważne jest dla nas, że możemy dać coś od siebie. Podejmowane przez nas inicjatywy na szczeblu lokalnym są różnorodne: od przekazywania technologii na szkolenia non-profit dla weteranów wojskowych, poprzez sponsorowanie klubów sportowych, co sprawia nam wiele satysfakcji i angażuje nas społecznie, aż po współpracę z uniwersytetami w celu znalezienia przyszłych talentów dla lokalnego środowiska przemysłowego. 

Nasza koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. "CSR) przybiera na sile. Najbardziej dumni jesteśmy z faktu, że potrzeba niesienia pomocy jest w nas głęboko zakorzeniona.