Różnorodność i Integracja

Budowanie Zróżnicowanego Zespołu Pracowników za Pomocą Integracji Stanowi Centralny Punkt Wizji Naszej Firmy i Świata

W Hexagon Manufacturing Intelligence ogromne znaczenie ma potencjał. Dotyczy to nie tylko naszych produktów i ich wpływu na kształtowanie świata, ale również naszych pracowników. Chcemy, aby każda osoba w naszej firmie w pełni wykorzystywała swój potencjał zawodowy. Takie podejście stanowi sedno naszej filozofii rozwoju zawodowego i praktyk: chcemy wspierać naszych pracowników, aby doszli tam, gdzie zamierzają i osiągnęli to, czego pragną.

Rozwój osobisty każdego pracownika zależy od jego decyzji, zaangażowania i zasług w zespole. Dzięki naszym celom, jakimi są różnorodność i integracja, nasi pracownicy mogą pozostać sobą przez cały okres pracy w Hexagon. 

Różnorodność polega na zrozumieniu różnic między poszczególnymi osobami i wykorzystaniu tego zróżnicowania pod względem pochodzenia, doświadczenia i umiejętności, aby stworzyć bardziej produktywne i harmonijne miejsce pracy. Różnorodność pobudza do innowacyjnego myślenia -ponieważ każdy z nas ma indywidualny tok myślenia, możemy na daną kwestię spojrzeć z wielu perspektyw. 
Dla Hexagon integracja oznacza tworzenie życzliwego i sprzyjającego środowiska pracy poprzez usunięcie barier, dzięki czemu pracownicy czują się docenieni i zyskują pewność, iż ich praca ma sens.

Wszyscy pracownicy mają prawo do równego traktowania, bez dyskryminacji i molestowania, bez względu na płeć biologiczną lub kulturową, religię i wierzenia, wiek, stan cywilny, ciążę i macierzyństwo, orientację seksualną, niepełnosprawność lub stan zdrowia oraz rasę (kolor skóry, narodowość lub pochodzenie etniczne). Przestrzegamy tego w procesie rekrutacji i wyboru pracowników, rozwoju indywidualnej kariery zawodowej, a także we wszystkich innych sprawach związanych z zarządzaniem i działalnością firmy. 

Gwarantujemy, że w naszej organizacji nie ma dyskryminacji oraz że stawiamy na integrację:

  • szukając różnorodności podczas procesu rekrutacji
  • uznając i honorując specjalne dni wolne od pracy i wydarzenia 
  • oferując szkolenia na temat świadomości międzykulturowej, aby udoskonalić komunikację we wszystkich naszych zespołach rozsianych po całym świecie
  • tworząc miejsca pracy przyjazne dla osób niepełnosprawnych
  • zapewniając, że głos każdej osoby będzie brany pod uwagę - każdy z pracowników ma możliwość kontaktu z Dyrektorem Generalnym, aby omówić sprawy dotyczące danego kwartału
  • aktywnie promując różnorodność w i poza firmą, pobudzając innowacyjne myślenie i zwiększając zyskowność 
  • w sposób życzliwy rozpatrując prośby dotyczące elastycznych godzin pracy i dzielenia etatu
  • uznając i postrzegając różnice jako wyjątkowy wkład poszczególnych jednostek, przy jednoczesnej integracji wszystkich pracowników pod banderą Hexagon

Głos Zespołu

Nie wierz nam na słowo. Najpierw wysłuchaj tego, co mają do powiedzenia nasi pracownicy. 

Oferty pracy

Sprawdź nasze bieżące oferty pracy.

Kontakt

Hexagon Manufacturing Intelligence
ul. Ciepłownicza 23
Kraków
31-574
Polska

T: +48 12 647 08 27
F: +48 12 311 01 43

Sprzedaż Obsługa Klienta