Różnorodność i Integracja

Budowanie Zróżnicowanego Zespołu Pracowników za Pomocą Integracji Stanowi Centralny Punkt Wizji Naszej Firmy i Świata

Diversity_and_Inclusion_Pod_800x428

W Hexagon Manufacturing Intelligence ogromne znaczenie ma potencjał. Dotyczy to nie tylko naszych produktów i ich wpływu na kształtowanie świata, ale również naszych pracowników. Chcemy, aby każda osoba w naszej firmie w pełni wykorzystywała swój potencjał zawodowy. Takie podejście stanowi sedno naszej filozofii rozwoju zawodowego i praktyk: chcemy wspierać naszych pracowników, aby doszli tam, gdzie zamierzają i osiągnęli to, czego pragną.

Rozwój osobisty każdego pracownika zależy od jego decyzji, zaangażowania i zasług w zespole. Dzięki naszym celom, jakimi są różnorodność i integracja, nasi pracownicy mogą pozostać sobą przez cały okres pracy w Hexagon. 

Różnorodność polega na zrozumieniu różnic między poszczególnymi osobami i wykorzystaniu tego zróżnicowania pod względem pochodzenia, doświadczenia i umiejętności, aby stworzyć bardziej produktywne i harmonijne miejsce pracy. Różnorodność pobudza do innowacyjnego myślenia -ponieważ każdy z nas ma indywidualny tok myślenia, możemy na daną kwestię spojrzeć z wielu perspektyw. 
Dla Hexagon integracja oznacza tworzenie życzliwego i sprzyjającego środowiska pracy poprzez usunięcie barier, dzięki czemu pracownicy czują się docenieni i zyskują pewność, iż ich praca ma sens.

Wszyscy pracownicy mają prawo do równego traktowania, bez dyskryminacji i molestowania, bez względu na płeć biologiczną lub kulturową, religię i wierzenia, wiek, stan cywilny, ciążę i macierzyństwo, orientację seksualną, niepełnosprawność lub stan zdrowia oraz rasę (kolor skóry, narodowość lub pochodzenie etniczne). Przestrzegamy tego w procesie rekrutacji i wyboru pracowników, rozwoju indywidualnej kariery zawodowej, a także we wszystkich innych sprawach związanych z zarządzaniem i działalnością firmy. 

Gwarantujemy, że w naszej organizacji nie ma dyskryminacji oraz że stawiamy na integrację:

  • szukając różnorodności podczas procesu rekrutacji
  • uznając i honorując specjalne dni wolne od pracy i wydarzenia 
  • oferując szkolenia na temat świadomości międzykulturowej, aby udoskonalić komunikację we wszystkich naszych zespołach rozsianych po całym świecie
  • tworząc miejsca pracy przyjazne dla osób niepełnosprawnych
  • zapewniając, że głos każdej osoby będzie brany pod uwagę - każdy z pracowników ma możliwość kontaktu z Dyrektorem Generalnym, aby omówić sprawy dotyczące danego kwartału
  • aktywnie promując różnorodność w i poza firmą, pobudzając innowacyjne myślenie i zwiększając zyskowność 
  • w sposób życzliwy rozpatrując prośby dotyczące elastycznych godzin pracy i dzielenia etatu
  • uznając i postrzegając różnice jako wyjątkowy wkład poszczególnych jednostek, przy jednoczesnej integracji wszystkich pracowników pod banderą Hexagon